Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36448/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 27.01.2020 br. w Brzoziu Lubawskim została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy z prawej strony na drogę krajową DK15 w km 312+800 z lewej strony. Wyjazd z budowy występuje w miejscu obecnie funkcjonującego podłączenia do drogi gruntowej stanowiącej dojazd lokalny do dealera maszyn rolniczych (PHZ Kalchem Sp. z o.o.), do domów prywatnych i pól uprawnych.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 27.01.2020 br. w Brzoziu Lubawskim…..

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 21.01.2020 br. w Pacółtowie została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na dodatkowym wyjeździe z budowy z prawej strony na drogę wojewódzką DW538.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 21.01.2020 br. w Pacółtowie…..

XXIII Rada Budowy

XXIII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót oraz Sprawy Techniczne.

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy…..