LP. USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Konsorcjum: KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.; Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Wykonanie prac projektowych i wszelkich czynności z tym związanych, włącznie z pozyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zgód,decyzji 20.03.2018r.
2. ALEX Osmańscy Sp. J. Wynajem części budynku biurowego o pow. 200 m2 13.04.2018r.
3. Centrum Usług Justyna Miśkiewicz Wykonanie inwentaryzacji początkowej 09.07.2018r.
4. „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka Kompleksowa obsługa saperska inwestycji 28.08.2018r.
5. „GEOHOR Sp. z o.o. kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji 30.08.2018r.
6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „SCAN-ROAD” Józef Piersa Kompleksowa wycinka drzew i zabezpieczenie drzew 07.09.2018r.
7. SetOne Radosław Konstanty Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z wdrożeniem i utrzymaniem 27.09.2018r.
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 18.02.2019r.
8. Remigiusz Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
9. Halina Matusiak, Marek Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
10. AGROMAX rozładunek kruszywa wraz z transportem na plac składowy 06.12.2018r.
11. PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz zimowe utrzymanie DK15 na odcinku 310 m 09.01.2019r.
12. GOBIO Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski ustawienie i monitorowanie wygrodzeń herpetologicznych 15.01.2019r.
13. ASPEKT Laboratorium Sp. z o.o. wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego 22.01.2019r.
14. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak najem terenu pod zaplecze budowy 06.02.2019r.
odhumusowanie i usunięcie ziemi pod zaplecze budowy 26.02.2019r.
15. MATRIXX Sp. z o.o. Sp. k. usługa najmu nieruchomości 01.03.2019r.
16. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem wyników badań 28.03.2019r.
17. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza technicznego 08.05.2019
18. In Situ Bud Sp. z o.o. usługa wzmocnienia podłoża na terenie placu składowego 27.05.2019
19. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie zjazdu tymczasowego 03.06.2019
20. Solid Security Sp. z o.o. usługa ochrony Wytwórni Mas Bitumicznych 05.06.2019
LP. DALSI USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. GEOHOR Sp. z o.o. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowychWykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 23.04.2018r.
Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokosciowe; Projekty podziału nieruchomości; Stosowna dokumentacja geodezyjna 26.06.2018r.
2. ASANGA Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 23.04.2018r.
Inwentaryzacja przyrodnicza, KIP i Ponowny Raport Oddziaływania na Środowisko, Pozostałe opracowania środowiskowe wynikające z dokumentów przetargowych j.w. 31.07.2018r.
3. GOEOTECHNICA Sp. z o.o. Wykonanie projektu prac geologicznych dla Zaplecza Technicznego 16.05.2018r.
Projekt geotechniczny, uzupełniające wiercenia obrotowe,Uzupełniające wiercenia rurowe pod obiekty mostowe do 20 mb, Uzupełniające sondowania DPL,DPH,CPT,Uzupełniające wiercenia nawierzchni 31.07.2018r.