LP. USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Konsorcjum: KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.; Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Wykonanie prac projektowych i wszelkich czynności z tym związanych, włącznie z pozyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zgód,decyzji 20.03.2018r.
2. ALEX Osmańscy Sp. J. Wynajem części budynku biurowego o pow. 200 m2 13.04.2018r.
3. Centrum Usług Justyna Miśkiewicz Wykonanie inwentaryzacji początkowej 09.07.2018r.
4. „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka Kompleksowa obsługa saperska inwestycji 28.08.2018r.
5. „GEOHOR Sp. z o.o. kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji 30.08.2018r.
6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „SCAN-ROAD” Józef Piersa Kompleksowa wycinka drzew i zabezpieczenie drzew 07.09.2018r.
7. SetOne Radosław Konstanty Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z wdrożeniem i utrzymaniem 27.09.2018r.
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 18.02.2019r.
8. Remigiusz Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
9. Halina Matusiak, Marek Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
10. AGROMAX rozładunek kruszywa wraz z transportem na plac składowy 06.12.2018r.
11. PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz zimowe utrzymanie DK15 na odcinku 310 m 09.01.2019r.
12. GOBIO Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski ustawienie i monitorowanie wygrodzeń herpetologicznych 15.01.2019r.
13. ASPEKT Laboratorium Sp. z o.o. wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego 22.01.2019r.
14. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak najem terenu pod zaplecze budowy 06.02.2019r.
odhumusowanie i usunięcie ziemi pod zaplecze budowy 26.02.2019r.
15. MATRIXX Sp. z o.o. Sp. k. usługa najmu nieruchomości 01.03.2019r.
16. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem wyników badań 28.03.2019r.
17. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza technicznego 08.05.2019
18. In Situ Bud Sp. z o.o. usługa wzmocnienia podłoża na terenie placu składowego 27.05.2019
19. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie zjazdu tymczasowego 03.06.2019
20. Solid Security Sp. z o.o. usługa ochrony Wytwórni Mas Bitumicznych 05.06.2019
21. SKYSNAP Sp. z o.o. wykonywanie pomiarów inwestycji za pomocą drona 16.07.2019r
22. GEOPROGRAM Sp. z o.o wykonanie badań geotechnicznych 22.07.2019r.
23. ENERGA – OBRÓT S.A. dostawa energii elektrycznej do wykonania obiektu mostowego MS-1 06.09.2019r
LP. DALSI USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. GEOHOR Sp. z o.o. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowychWykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 23.04.2018r.
Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokosciowe; Projekty podziału nieruchomości; Stosowna dokumentacja geodezyjna 26.06.2018r.
2. ASANGA Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 23.04.2018r.
Inwentaryzacja przyrodnicza, KIP i Ponowny Raport Oddziaływania na Środowisko, Pozostałe opracowania środowiskowe wynikające z dokumentów przetargowych j.w. 31.07.2018r.
3. GOEOTECHNICA Sp. z o.o. Wykonanie projektu prac geologicznych dla Zaplecza Technicznego 16.05.2018r.
Projekt geotechniczny, uzupełniające wiercenia obrotowe,Uzupełniające wiercenia rurowe pod obiekty mostowe do 20 mb, Uzupełniające sondowania DPL,DPH,CPT,Uzupełniające wiercenia nawierzchni 31.07.2018r.
4. ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Andrzej Krzemień obsługa geodezyjna obiektów inżynierskich wraz z przepustami żelbetowymi 25.07.2019r.
5. PILETEST Sp.z o. o. wykonanie próbnych obciążeń oraz ciągłości dla pali 11.09.2019r.
6. Pallex – M. Cumbrowska  kucie pali 12.09.2019r..
7. Wyburz Jerzy Cumbrowski  kucie pali 12.09.2019r.