LP. USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Konsorcjum: KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.; Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Wykonanie prac projektowych i wszelkich czynności z tym związanych, włącznie z pozyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zgód,decyzji 20.03.2018r.
Aneks nr 1 17.10.2019
Aneks nr 2  21.01.2021
Aneks nr 3 30.09.2021
Aneks nr 4 08.03.2022
Aneks nr 5 06.09.2022
Aneks nr 6 15.12.2022
Aneks nr 7 02.08.2023
Aneks nr 8 16.02.2024
2. ALEX Osmańscy Sp. J. Wynajem części budynku biurowego o pow. 200 m2 13.04.2018r.
Aneks nr 1 23.05.2019
Aneks nr 2 14.06.2021,
Aneks nr 2 (korekta) 18.06.2021
3. Centrum Usług Justyna Miśkiewicz Wykonanie inwentaryzacji początkowej 09.07.2018r.
4. „eSCeSaper” Usługi Saperskie Szymon Ciećka Kompleksowa obsługa saperska inwestycji 28.08.2018r.
Aneks nr 1 05.12.2019
Aneks nr 2 09.06.2021
5. GEOHOR Sp. z o.o. kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji 30.08.2018r.
Aneks nr 1 07.08.2019
Aneks nr 2 22.11.2021
Aneks nr 3 17.10.2022
6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „SCAN-ROAD” Józef Piersa Kompleksowa wycinka drzew i zabezpieczenie drzew 07.09.2018r.
Aneks nr 1 10.12.2018
7. SetOne Radosław Konstanty Wykonanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z wdrożeniem i utrzymaniem 27.09.2018r.
Aneks nr 1 09.06.2021
Aneks nr 2 22.07.2022
Aneks nr 3 28.11.2022
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 18.02.2019r.
8. Remigiusz Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
9. Halina Matusiak, Marek Matusiak Usługa najmu nieruchomości 29.10.2018r.
10. AGROMAX rozładunek kruszywa wraz z transportem na plac składowy 06.12.2018r.
Aneks nr 1 14.11.2019
Aneks nr 2 18.12.2019
Aneks nr 3 03.06.2022
Aneks nr 4 07.11.2022
11. PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz zimowe utrzymanie DK15 na odcinku 310 m 09.01.2019r.
12. GOBIO Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski ustawienie i monitorowanie wygrodzeń herpetologicznych 15.01.2019r.
Aneks nr 1 01.03.2019
13. ASPEKT Laboratorium Sp. z o.o. wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego 22.01.2019r.
14. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak najem terenu pod zaplecze budowy 06.02.2019r.
Aneks nr 1 01.06.2021
Aneks nr 2 03.01.2021
Aneks nr 3 16.11.2022
odhumusowanie i usunięcie ziemi pod zaplecze budowy 26.02.2019r.
Aneks nr 1 10.07.2019
15. MATRIXX Sp. z o.o. Sp. k. usługa najmu nieruchomości 01.03.2019r.
Aneks nr 1 05.04.2019
Aneks nr 2 01.06.2021
Aneks nr 3 20.12.2021
Aneks nr 4 16.11.2022
16. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem wyników badań 28.03.2019r.
17. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza technicznego 08.05.2019
Aneks nr 1 11.07.2019
Aneks nr 2 21.11.2019
Aneks nr 3 17.03.2020
Aneks nr 4 22.09.2020
18. In Situ Bud Sp. z o.o. usługa wzmocnienia podłoża na terenie placu składowego 27.05.2019
19. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie zjazdu tymczasowego 03.06.2019
20. Solid Security Sp. z o.o. usługa ochrony Wytwórni Mas Bitumicznych 05.06.2019
Aneks nr 1 03.10.2019
Aneks nr 2 27.11.2019
Aneks nr 3 17.07.2020
Aneks nr 4 22.04.2022
21. SKYSNAP Sp. z o.o. wykonywanie pomiarów inwestycji za pomocą drona 16.07.2019r
22. GEOPROGRAM Sp. z o.o wykonanie badań geotechnicznych 22.07.2019r.
23. ENERGA – OBRÓT S.A. dostawa energii elektrycznej do wykonania obiektów mostowych WD-1, WD-5 i MS-1 18.07.2019 r.
dostawa energii elektrycznej do wykonania obiektu mostowego MS-1 06.09.2019r
24. ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. dostawa wody do Bratian i Pacółtowo 24.09.2019 r.
25. ROLNIK SKLEP Halina Matusiak hałdowanie ładowarką kruszywa na placu 14.10.2019 r.
Aneks nr 1 05.12.2019
Aneks nr 2 30.03.2020
Aneks nr 3 09.07.2020
Aneks nr 4 07.10.2020,
Aneks nr 5 15.12.2020
Aneks nr 6 22.09.2021
26. KMP FILAR Michał Kmieciński wykonanie fundamentu żelbetowego pod WMB 4.11.2019r.
27. PKP CARGO S.A. transport kruszywa koleją na trasie Pilawa Górna-Brodnica 7.11.2019r.
28. INNOWO Technology Sp. z o.o. Sp. k. przeniesienie WMB z węzła Dworek do węzła Brzozie Lubawskie 12.11.2019r.
29. Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Łukasz Meler zaprojektowanie i wykonanie przyłączy elektrycznych do celów budowlanych obiektów PZD-2a, PZD-2b, WS-2 i zaplecza PZD-2b 29.11.2019r.
Aneks nr 1 16.04.2020
30. Baucom Trade & Services Sp. z o.o. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 18.12.2019r.
Aneks nr 1 23.01.2020
31. Usługi Transportowe G. Ciepliński Sp. z o.o. Sp. k. transport samochodowy kruszywa z kopalni na budowę 18.12.2019r.
32. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie badań gruntu 22.01.2020r.
Aneks nr 1 24.01.2020
33. MATRIXX Sp. z o.o. Sp. k. wynajem nieruchomości w Mszanowie 29.01.2020r.
Aneks nr 1 31.05.2021
34. SOLID SECURITY Sp. z o.o. ochrona zaplecza budowy w m. Pacułtowo 18.02.2020r.
korekta umowy 25.02.2020
Aneks nr 1 14.10.2020
korekta Aneksu nr 1 16.10.2020,
Aneks nr 2 18.03.2021
Aneks nr 3 22.04.2022
35. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. badanie laboratoryjne próbek gruntu 19.02.2020r.
36. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie sond CPTU 18.03.2020r.
37. Usługi Transportowe Spedycja Wiesław Karpiński prace pomocnicze przy robotach drogowych (obsługa wagi) 08.05.2020r.
38. Anna Cisek i Zbigniew Cisek wynajem lokalu mieszkalnego 21.05.2020r.
Aneks nr 1 14.06.2021
39. Gospodarstwo Rolne Marcin Oczkowski wwynajem kwater dla pracowników 09.06.2020r.
Aneks nr 1 21.12.2020
Aneks nr 2 22.11.2021
Aneks nr 3 27.09.2022
40. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. badania geologiczne 10.06.2020r.
41. Agnieszka Jędrzejak USŁUGI ZIEMNE wynajem koparki 25.06.2020r.
Aneks nr 1 25.06.2020
Aneks nr 2 17.08.2020
Aneks nr 3 14.10.2020
Aneks nr 4 02.12.2020
Aneks nr 5 30.03.2021
Aneks nr 6 07.06.2021
42. DOKA Polska Sp. z o.o. dzierżawa oraz sprzedaż elementów rusztowań, deskowań i komponentów firmy Doka 03.07.2020r.
Aneks nr 1 26.02.2021
Aneks nr 2 24.08.2021
43. DESPOL Techniki Montażowe Sp. z o.o. najem zestawu hydraulicznego 03.07.2020r.
44. Usługi Transportowe G. Ciepliński Sp. z o.o. Sp. k. usługa transportowa 09.07.2020r.
45. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. badania geologiczne 17.07.2020r.
46. Firma Usługowo-Transportowa „Lewicki” Waldemar Lewicki usługa transportowa 12.08.2020r.
Aneks nr 1 12.08.2020
Aneks nr 2 09.10.2020
korekta Aneksu nr 2 16.10.2020
Aneks nr 3 15.04.2021
Aneks nr 4 31.08.2021
Aneks nr 5 24.05.2022
Aneks nr 6 09.11.2022
Aneks nr 7 13.03.2023
47. Przedsiębiorstwo Transportowe „Mazur-Transport” Mirosław Mazur transport masy MMA i kruszyw 28.08.2020r.
Aneks nr 1 11.06.2021
Aneks nr 2 14.04.2022
Aneks nr 3 08.09.2022
Aneks nr 4 07.04.2023
48. OLTRANS Elżbieta Olszta usługa sprzętowo-transportowa 07.10.2020r.
Aneks nr 1 07.10.2020
Aneks nr 2 07.10.2020
Aneks nr 3 16.11.2020
Aneks nr 4 18.11.2021
Aneks nr 5 08.04.2022
49. Agnieszka Jędrzejak USŁUGI ZIEMNE usługa sprzętowa 07.10.2020r.
Aneks nr 1 07.10.2020
Aneks nr 2 16.06.2021
Aneks nr 3 20.04.2022
Aneks nr 4 09.09.2022
Aneks nr 5 09.03.2023
50. Przedsiębiorstwo Transportowe „Mazur-Transport” Mirosław Mazur usługa transportowa Aneks nr 1 06.10.2020
Umowa 20.11.2020
Aneks nr 2 26.08.2021
Aneks nr 3 26.01.2022
Aneks nr 4 22.04.2022
51. Stalwest Sp. z o.o. demontaż i transport awenbeku 09.02.2021
52. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. badania CPT 09.02.2021
53. ATEST BŁASIAK, OSKĘDRA, SKULSKI Sp. j. wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych obiektów mostowych Umowa 26.02.2021
Aneks nr 1 04.03.2021
54. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski usługa sprzętowa 19.04.2021
55. MON-BUD Kowalska Monika kruszenie gruzu 27.04.2021
Aneks nr 1 27.04.2021
Aneks nr 2 01.07.2021
56. Usługi Dźwigowe Andrzej Krym usługa dźwigiem 07.07.2021
57. Usługi Ziemne Szczepański Józef usługa koparką 15.07.2021
Aneks nr 1 23.11.2021
Aneks nr 2 31.03.2022
Aneks nr 3 03.11.2022
58. Firma Handlowo-Usługowa Patryk Wyżlic mycie nawierzchni bitumicznych 29.11.2021
59. LNW Polska Sp. z o.o. najem pomieszczeń biurowych 17.12.2021
Aneks nr 1 17.12.2021
Aneks nr 2 04.07.2022
Aneks nr 3 07.04.2023
60. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. wykonanie sondowań i badań laboratoryjnych 17.12.2021
Aneks nr 1 03.02.2022
61. ABAX s.c. Z. Kopera J. Stachurska usługa koparką 08.04.2022
Aneks nr 1 28.02.2023
62. PHU DRAGON Iwona Łukaszuk mycie nawierzchni bitumicznych 28.04.2022
Aneks nr 1 14.06.2022
63. FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j. frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych 29.06.2022
64. MSK Beata Szara transport kruszywa 22.09.2022
Aneks nr 1 01.12.2022
65. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Zieja Ryszard transport mieszanki 05.10.2022
66. Przedsiębiorstwo Transportowe „Mazur-Transport” Mirosław Mazur rozbiórka nawierzchni i podbudowy betonowej na zatokach 19.10.2022
67. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe, Budownictwo i Sprzedaż. Wierzba Zbigniew transport podbudowy 28.11.2022
68. GEOCORE Sp. z o.o. wykonanie wierceń rdzeniowych w osuwisku 27.01.2023
69. Paweł Chojecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe koszenie terenów zielonych 11.07.2023
LP. DALSI USŁUGODAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. GEOHOR Sp. z o.o. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowychWykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 23.04.2018r.
Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokosciowe; Projekty podziału nieruchomości; Stosowna dokumentacja geodezyjna 26.06.2018r.
2. ASANGA Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 23.04.2018r.
Inwentaryzacja przyrodnicza, KIP i Ponowny Raport Oddziaływania na Środowisko, Pozostałe opracowania środowiskowe wynikające z dokumentów przetargowych j.w. 31.07.2018r.
3. GOEOTECHNICA Sp. z o.o. Wykonanie projektu prac geologicznych dla Zaplecza Technicznego 16.05.2018r.
Projekt geotechniczny, uzupełniające wiercenia obrotowe,Uzupełniające wiercenia rurowe pod obiekty mostowe do 20 mb, Uzupełniające sondowania DPL,DPH,CPT,Uzupełniające wiercenia nawierzchni 31.07.2018r.
4. ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Andrzej Krzemień obsługa geodezyjna obiektów inżynierskich wraz z przepustami żelbetowymi 25.07.2019r.
Aneks nr 1 02.08.2019
5. PILETEST Sp.z o. o. wykonanie próbnych obciążeń oraz ciągłości dla pali 11.09.2019r.
6. Pallex – M. Cumbrowska  kucie pali 12.09.2019r..
7. Wyburz Jerzy Cumbrowski  kucie pali 12.09.2019r.
8. DOKA Polska Sp. z o.o. dzierżawa oraz sprzedaż elementów rusztowań, deskowań i komponentów firmy Doka 26.09.2019r.
9. Transport i Roboty Ziemne Jakub Szczucki najem sprzętu budowlanego 16.12.2019r.
10. TSG Brudnik Sp. z o.o. usługa dwustronnego stopowania przepływu gazu na gazociągu 29.01.2020r.
11. Gazobudowa Zabrze Sp. z o.o. usługa dwustronnego stopowania przepływu gazu na gazociągu 29.04.2020r.
12. TSG Brudnik Sp. z o.o. prace związane z jednostronnym wstrzymaniem przepływu gazu w gazociągu 21.07.2020r.
13. Zakład Usługowo-Handlowy Grzegorz Kowalski wynajem sprzętu budowlanego 31.07.2020r.
14. Usługi Transportowe Grzegorz Strumiński wynajem sprzętu budowlanego 03.08.2020r.
15. Gazobudowa Zabrze Sp. z o.o. hydrauliczne badanie wytrzymałości i szczelności obiektów 22.09.2020r.
16. Hoster Sp. z o.o. wykonanie przewiertu 18.09.2020r.
17. GEOSET s.c. wykonanie badań geotechnicznych, analiza, sporządzenie opinii i PB na nasyp drogowy w rejonie osuwiska 09.11.2020r.
Aneks nr 1 24.06.2021
Aneks nr 2 27.09.2021
18. MARKOP Marek Niewadzisz najem koparki 14.04.2021r.
Aneks nr 1 03.02.2022
19. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Hubert Niewadzisz najem koparki 14.04.2021r.
Aneks nr 1 10.02.2022
20. TRANS-PUCH Bogumił Bodzianowski najem samochodu wraz z kierowcą 26.05.2022r.
Aneks nr 1 08.07.2022