XXVI Rada Budowy

XXVI Rada Budowy

Informujemy, że dnia 11.05.2020r. odbyła się dwudziesta szósta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 11.05.2020r. odbyła się dwudziesta szósta Rada Budowy…

Przeniesienie kapliczki

Przeniesienie kapliczki

Dnia 03.04.2020r. została przeniesiona kapliczka, która stała w granicach pasa drogowego przy drodze powiatowej DP1250N z Brzozia Lubawskiego do Bratuszewa w km 1+050 kolidująca z zakresem robót. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przedłożył pismo dotyczące ujęcia kapliczki w Gminnej Ewidencji Zabytków, która stanowi istotną wartość historyczną oraz estetyczną dla krajobrazu kulturowego gminy Kurzętnik. W związku z powyższym rozbiórka kapliczki została wykluczona,
a dopuszczalne przeniesienie jej na odległość bezpieczną dla przebudowy drogi. Nowa lokalizacja kapliczki zyskała aprobatę właściciela działki nr 260/3.

Dnia 03.04.2020r. została przeniesiona kapliczka,…