Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 07.09.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dotycząca wyjazdu z budowy na drogę powiatową DP1808C od skrzyżowania z drogą krajową DK 15 w kierunku miejscowości Augustowo.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 07.09.2020 br….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 06.08.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z wycinką drzew na drodze powiatowej DP1808C.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń kierujących ruchem sygnalistów oraz podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 06.08.2020 br…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 16.07.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej, dróg obsługujących i obiektu mostowego zlokalizowanego w Brzoziu Lubawskim polegająca na zamknięciu dla ruchu publicznego odcinka drogi gruntowej. Dostęp do drogi zapewniony będzie od strony Brzozia Lubawskiego wg załączonego schematu.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 16.07.2020 br.,..

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 13.07.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej, dróg obsługujących i obiektu zlokalizowanego w Brzoziu Lubawskim polegająca na wyłączeniu odcinka drogi powiatowej DP1250N stanowiącej połączenie miejscowości Brzozie Lubawskie-Bratuszewo-Mroczno-Rynek. Wyłączeniu podlega odcinek około 200mb przedmiotowej drogi.

Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej wyznaczono objazd zamkniętego odcinka drogi powiatowej DP1250N po drodze krajowej DK15 i drodze powiatowej DP1248N. Objazd przebiega od miejscowości Brzozie Lubawskie po drodze krajowej DK15 od w/w miejscowości w kierunku Ostródy.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 13.07.2020 br.,..

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej i dróg obsługujących w rejonie Kurzej Góry w Kurzętniku w km 7+700 i 8+120 wg kilometraża trasy głównej. Obie te drogi są to drogi gruntowe i mają swój początek na ulicy Kurzej za wjazdem do ośrodka narciarskiego Kurza Góra. Natomiast z drugiej strony kończą swój bieg na wysokości powiatowej drogi asfaltowej o numerze DP1323N relacji Kacze Bagno – Krzemieniewo. Drogi te prowadzą ruch dojazdowy do gospodarstw i do pól.

Po zamknięciu drogi zlokalizowanej po stronie północnej dojazd do gospodarstwa możliwy będzie jedynie od strony drogi powiatowej DP1323N, a po zamknięciu drogi zlokalizowanej od strony południowej dojazd do gospodarstwa możliwy będzie nadal od strony ul. Kurzej .

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br,…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej polegająca na zamknięciu odcinka drogi gruntowej dla ruchu publicznego, która stanowi dojazd do pól i do jednej z posesji w miejscowości Brzozie Lubawskie. Droga ta z jednej strony łączy się z drogą krajową DK15, a z drugiej strony jej bieg kończy się na drodze powiatowej DP1248N w okolicach miejscowości Romanowo. Wyłączeniu podlegać będzie odcinek wewnętrzny tejże drogi. Lokalizacja strefy wyłączonej i znaków informacyjnych pozwoli na obsługę pól uprawnych i dojazd do własności gruntowych zlokalizowanych przy drodze. Dojazd do drogi zapewniony będzie od strony drogi krajowej DK15 i od strony drogi powiatowej DP1248N.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br,,…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na budowę obiektu WS-4 zlokalizowanego na drodze powiatowej DP1248N, która stanowi połączenie miejscowości Nielbark i Bratuszewo. Droga ta zostanie zamknięta, przy której została utworzona droga zastępcza jako objazd.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na budowę obiektu WS-4 zlokalizowanego na drodze powiatowej DP1248N,,…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy na drodze powiatowej DP1323N, relacji Kacze Bagno – Sugajenko. Droga DP 1323N w niewielkiej odległości krzyżuje się z inną drogą powiatową DP1335N, ul. Lidzbarska.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy na drodze powiatowej DP1323N,…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 27.01.2020 br. w Brzoziu Lubawskim została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy z prawej strony na drogę krajową DK15 w km 312+800 z lewej strony. Wyjazd z budowy występuje w miejscu obecnie funkcjonującego podłączenia do drogi gruntowej stanowiącej dojazd lokalny do dealera maszyn rolniczych (PHZ Kalchem Sp. z o.o.), do domów prywatnych i pól uprawnych.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 27.01.2020 br. w Brzoziu Lubawskim…..

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 21.01.2020 br. w Pacółtowie została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na dodatkowym wyjeździe z budowy z prawej strony na drogę wojewódzką DW538.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 21.01.2020 br. w Pacółtowie…..