Zaawansowanie prac

Wykonywane prace przy budowie Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

 • 105.11%

  Zaawansowanie finansowe

 • 98.23%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 95.47%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 105.11%

  Zaawansowanie finansowe

 • 98.04%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 95.47%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 104.23%

  Zaawansowanie finansowe

 • 97.26%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 95.47%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 104.23%

  Zaawansowanie finansowe

 • 96.75%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.88%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 104.23%

  Zaawansowanie finansowe

 • 96.56%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.88%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 103.29%

  Zaawansowanie finansowe

 • 95.74%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 103.29%

  Zaawansowanie finansowe

 • 95.74%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 103.29%

  Zaawansowanie finansowe

 • 95.74%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 99.86%

  Zaawansowanie finansowe

 • 95.28%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 99.86%

  Zaawansowanie finansowe

 • 94.50%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 98.90%

  Zaawansowanie finansowe

 • 93.54%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 98.90%

  Zaawansowanie finansowe

 • 92.76%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 97.99%

  Zaawansowanie finansowe

 • 90.42%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 97.34%

  Zaawansowanie finansowe

 • 89.54%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 97.34%

  Zaawansowanie finansowe

 • 87.82%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 96.87%

  Zaawansowanie finansowe

 • 86.28%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 94.01%

  Zaawansowanie finansowe

 • 85.31%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 94.01%

  Zaawansowanie finansowe

 • 84.88%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 92.13%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 94.01%

  Zaawansowanie finansowe

 • 84.11%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 92.35%

  Zaawansowanie finansowe

 • 82.99%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 91.50%

  Zaawansowanie finansowe

 • 82.22%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 89.95%

  Zaawansowanie finansowe

 • 80.52%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 88.47%

  Zaawansowanie finansowe

 • 78.78%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 87.03%

  Zaawansowanie finansowe

 • 77.42%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 84.42%

  Zaawansowanie finansowe

 • 74.91%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 82.70%

  Zaawansowanie finansowe

 • 72.59%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 80.07%

  Zaawansowanie finansowe

 • 69.31%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 77.63%

  Zaawansowanie finansowe

 • 64.90%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 75.60%

  Zaawansowanie finansowe

 • 61.89%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 74.46%

  Zaawansowanie finansowe

 • 60.51%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 73.60%

  Zaawansowanie finansowe

 • 59.78%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 69.01%

  Zaawansowanie finansowe

 • 57.67%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 65.92%

  Zaawansowanie finansowe

 • 55.14%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 84.77%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 62.04%

  Zaawansowanie finansowe

 • 50.37%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 57.33%

  Zaawansowanie finansowe

 • 46.35%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 53.29%

  Zaawansowanie finansowe

 • 42.53%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 49.10%

  Zaawansowanie finansowe

 • 38.24%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 85.10%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 45.27%

  Zaawansowanie finansowe

 • 33.85%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 71.07%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 40.88%

  Zaawansowanie finansowe

 • 30.61%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 71.07%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 35.71%

  Zaawansowanie finansowe

 • 27.13%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 66.38%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 31.72%

  Zaawansowanie finansowe

 • 23.70%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 66.38%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 28.14%

  Zaawansowanie finansowe

 • 21.58%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 66.38%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 26.37%

  Zaawansowanie finansowe

 • 19.55%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 60.652%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 26.37%

  Zaawansowanie finansowe

 • 17.35%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 60.52%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 21.94%

  Zaawansowanie finansowe

 • 12.86%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 51.15%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 20.32%

  Zaawansowanie finansowe

 • 10.98%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 51.15%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 20.00%

  Zaawansowanie finansowe

 • 9.90%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 51.15%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 6.42%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 49.20%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 4.13%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe postępu prac projektowych

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.68%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe projektowe

 • 13.38%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.53%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe projektowe

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.37%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.37%

  Zaawansowanie prac projektowych

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.67%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.29%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.15%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

 • 11.85%

  postęp finansowy robót

 • 2.0%

  postęp rzeczowy robót

 • 7.27%

  postęp rzeczowy prac projektowych

 • 1.86%

  postęp finansowy robót

 • 1.85%

  postęp rzeczowy robót

 • 1.80%

  postęp finansowy robót

 • 1.58%

  postęp rzeczowy robót