XXIV Rada Budowy

XXIV Rada Budowy

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy

Niewybuchy

Niewybuchy

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Prace na danym odcinku zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu działały służby tj. policja oraz saperzy. Niewybuchy zostały zabrane z miejsca budowy, teren sprawdzony i oczyszczony, a prace zostały już wznowione.

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy….

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36448/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.

XXIII Rada Budowy

XXIII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót oraz Sprawy Techniczne.

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy…..