XXX Rada Budowy

XXX Rada Budowy

Informujemy, że dnia 14.09.2020r. odbyła się trzydziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 14.09.2020r. odbyła się trzydziesta Rada Budowy….

XXIX Rada Budowy

XXIX Rada Budowy

Informujemy, że dnia 07.08.2020r. odbyła się dwudziesta dziewiąta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 07.08.2020r. odbyła się dwudziesta dziewiąta Rada Budowy…

Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy na etap II

Dnia 9 lipca br odbyło się protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu Budowy na etap II dla Kontraktu: Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi DK 15 w związku z wydaniem decyzji ZRID przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Dnia 9 lipca br odbyło się protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu Budowy na etap II dla Kontraktu: Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego ….

XXVII Rada Budowy

XXVII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 15.06.2020r. odbyła się dwudziesta siódma Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 15.06.2020r. odbyła się dwudziesta siódma Rada Budowy…

XXVI Rada Budowy

XXVI Rada Budowy

Informujemy, że dnia 11.05.2020r. odbyła się dwudziesta szósta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 11.05.2020r. odbyła się dwudziesta szósta Rada Budowy…

Przeniesienie kapliczki

Przeniesienie kapliczki

Dnia 03.04.2020r. została przeniesiona kapliczka, która stała w granicach pasa drogowego przy drodze powiatowej DP1250N z Brzozia Lubawskiego do Bratuszewa w km 1+050 kolidująca z zakresem robót. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przedłożył pismo dotyczące ujęcia kapliczki w Gminnej Ewidencji Zabytków, która stanowi istotną wartość historyczną oraz estetyczną dla krajobrazu kulturowego gminy Kurzętnik. W związku z powyższym rozbiórka kapliczki została wykluczona,
a dopuszczalne przeniesienie jej na odległość bezpieczną dla przebudowy drogi. Nowa lokalizacja kapliczki zyskała aprobatę właściciela działki nr 260/3.

Dnia 03.04.2020r. została przeniesiona kapliczka,…

XXIV Rada Budowy

XXIV Rada Budowy

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy

Niewybuchy

Niewybuchy

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Prace na danym odcinku zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu działały służby tj. policja oraz saperzy. Niewybuchy zostały zabrane z miejsca budowy, teren sprawdzony i oczyszczony, a prace zostały już wznowione.

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy….

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36448/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 12 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.