LP. DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dostawa kruszywa łamanego 20.11.2018r.
2. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego do MMA 11.01.2019r.
3. Galbet Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 08.02.2019r.
4. AGG INFRA Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 04.03.2019r.
5. Gralbet Sp.z o.o. dostawa prefabrykowanych belek 04.06.2019r.
LP. DALSI DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. PUH EL Professional Mariusz Maszota dostawa kabli pod przebudowę kolizji energetycznej 10.06.2019r.
dostawa kabli i przewodu pod przebudowę kolizji energetycznej 14.06.2019r.