LP. DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dostawa kruszywa łamanego 20.11.2018r.
2. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego do MMA 11.01.2019r.
3. Galbet Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 08.02.2019r.
4. AGG INFRA Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 04.03.2019r.
5. Gralbet Sp.z o.o. dostawa prefabrykowanych belek 04.06.2019r.
6. ROLNIK SKLEP Halina Matusiak dostawa kruszywa betonowego na potrzeby dróg technologicznych 13.08.2019r.
7. BRIDGER Sp. z o.o. dostawa desek gzymsowych 13.08.2019r.
8. UNIBUDAR Dariusz Jarzembek dostawa kruszywa 21.08.2019r.
9. INORA Sp. z o.o dostawa elementów murów oporowych 09.09.2019
10. STAL-SERVICE Sp. z o.o. dostawa stali zbrojeniowej 09.09.2019
11. Fiszer Sp. z o.o. dostawa rur drenarskich i PROCOR 20.09.2019
12. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę zasadniczą 10.30.2019
13. GRANIT ZEN Zenon Piekielny dostawa krawężników kamiennych 2019-11-15
14. CDDP Sp. z o.o. dostawa pospółki do zasypek mostowych i nasypów 2020-01-08
15. ROWIBUD Sp. z o.o. dostawa wpustów mostowych 2019-01-10
16. Lafarge Cement S.A. dostawa cementu 2020-01-13
17. ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa rur spiralnie karbowanych stalowych typu HelCor oraz rury przepustowej PEHD 2020-01-14
LP. DALSI DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. ELEKTRET Sp. z o.o. Sp.k. dostawa kabli pod przebudowę kolizji energetycznej 10.06.2019r.
2. ELUS s.j. O/Bydgoszcz dostawa kabli 10.06.2019r.
3. TELE-FONIKA Kable S.A. dostawa kabli i przewodu pod przebudowę kolizji energetycznej 14.06.2019r.
4. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka dostawa koszy zbrojeniowych 15.07.2019r.
5. FRANKI Polska Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 15.07.2019r.
6. DPM Industry Sp. z o.o. S.K.A. dostawa rur zw. z przebudową sieci gazowej wysokiego ciśnienia 19.08.2019r.
7. ELUS s.j. O/Bydgoszcz dostawa rur 29.08.2019r.
8. CZE-PAS Sp. z o.o. Sp. k. dostawa materiału 04.09.2019r
dostawa materiału 05.09.2019r
9. Handlomax Dariusz Żerański dostawa cementu 2019-11-28