LP. DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dostawa kruszywa łamanego 20.11.2018r.
Aneks nr 1 16.02.2021
Aneks nr 2 12.07.2022
Aneks nr 3 28.11.2022
2. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego do MMA 11.01.2019r.
Aneks nr 1 16.07.2019
Aneks nr 2 10.03.2021
Aneks nr 3 18.06.2021
3. Galbet Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 08.02.2019r.
Aneks nr 1 09.01.2020
Aneks nr 2 14.07.2020
Aneks nr 3 06.04.2022
Aneks nr 4 14.12.2022
4. AGG INFRA Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 04.03.2019r.
5. Gralbet Sp.z o.o. dostawa prefabrykowanych belek 04.06.2019r.
Aneks nr 1 09.09.2019
Aneks nr 2 01.07.2021
6. ROLNIK SKLEP Halina Matusiak dostawa kruszywa betonowego na potrzeby dróg technologicznych 13.08.2019r.
Aneks nr 1 25.09.2019
Aneks nr 2 18.12.2019
7. BRIDGER Sp. z o.o. dostawa desek gzymsowych 13.08.2019r.
8. UNIBUDAR Dariusz Jarzembek dostawa kruszywa 21.08.2019r.
9. INORA Sp. z o.o dostawa elementów murów oporowych 09.09.2019r.
10. STAL-SERVICE Sp. z o.o. dostawa stali zbrojeniowej 09.09.2019r.
Aneks nr 1 08.01.2020
11. Fiszer Sp. z o.o. dostawa rur drenarskich i PROCOR 20.09.2019r.
12. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę zasadniczą 05.11.2019r.
Aneks nr 1 03.02.2021
13. GRANIT ZEN Zenon Piekielny dostawa krawężników kamiennych 15.11.2019r.
14. CDDP Sp. z o.o. dostawa pospółki do zasypek mostowych i nasypów 08.01.2020r.
Aneks nr 1 07.01.2021
Aneks nr 2 27.07.2021
Aneks nr 3 09.09.2022
15. ROWIBUD Sp. z o.o. dostawa wpustów mostowych 10.01.2020r.
16. Lafarge Cement S.A. dostawa cementu 13.01.2020r.
17. ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa rur spiralnie karbowanych stalowych typu HelCor oraz rury przepustowej PEHD 14.01.2020r.
Aneks nr 1 18.03.2020
Aneks nr 2 13.05.2021
Aneks nr 3 24.06.2021
18. Ekotech Trade Sp. z o.o. dostawa spoiwa Tefra 15, 25 i 35 do ulepszania gruntów 16.01.2020r.
19. CEMEX Polska Sp. z o.o. dostawa cementu 22.01.2020r.
Aneks nr 1 06.07.2021
20. PPB PREFABET-KURZĘTNIK Sp. z o.o. dostawa płyt drogowych 18.02.2020r.
21. PPB PREFABET-KURZĘTNIK Sp. z o.o. dostawa płyt betonowych 18.02.2020r.
22. PPB PREFABET-KURZĘTNIK Sp. z o.o. dostawa płyt betonowych 05.03.2020r.
23. ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa elementów murów oporowych 16.03.2020r.
Aneks nr 1 23.02.2021
24. GALBET Sp. z o.o. dostawa żwiru 08.04.2020r.
25. ELIKOPOL BK Sp. z o.o. dostawa geokraty i geotkaniny 15.05.2020r.
26. ELIKOPOL BK Sp. z o.o. dostawa geokraty i geotkaniny 15.05.2020r.
27. Konsorcjum Stali S.A. dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej oraz prostej 20.05.2020r.
28. KUCHNIA DOMOWA Anna Morenc dostawa posiłków profilaktycznych 20.05.2020r.
Aneks nr 1 30.10.2020
Aneks nr 2 23.09.2021
Aneks nr 3 19.01.2022
Aneks nr 4 15.07.2022
Aneks nr 5 28.10.2022
29. Hilti (Poland) Sp. z o.o. dostawa kotew talerzowych 22.05.2020r.
30. POLBRUK S. A. dostawa materiałów brukarskich 16.06.2020r.
Aneks nr 1 22.09.2020
Aneks nr 2 26.08.2021
31. ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa geosyntetyków 16.06.2020r.
32. KAMAL Sp. z o.o. dostawa materiałów brukarskich 24.06.2020r.
Aneks nr 1 04.08.2020 r.
korekta kwoty Aneksu nr 1 22.09.2020
Aneks nr 2 07.07.2021
33. DESPOL Techniki Montażowe Sp. z o.o. dostawa materiałów instalacyjnych 03.07.2020r.
34. PPHU Granit Styl Krzysztof Sywała kostka kamienna 17/19 09.07.2020r.
Aneks nr 1 05.08.2021
35. Impekstir Operations Sp. z o.o. Sp. k. krawęznik granitowy, opornik kamienny 09.07.2020r.
Aneks nr 1 18.08.2021
36. ELIKOPOL BK Sp. z o.o. dostawa geotkaniny 12.10.2020r.
37. PHU DRAGON Iwona Łukaszuk dostawa taśmy asfaltowo-kauczukowej 09.11.2020r.
Aneks nr 1 09.11.2020
Aneks nr 2 23.12.2020
38. PPHU WOL-MAT Henryk Woliński, Emil Woliński dostawa ścieku skarpowego 09.11.2020r.
39. SEBIKO Sebastian Igielski bruk kamienny 09.12.2020r.
40. Kompania Górnicza Sp. z o.o. kruszywo 0-31,5 mm 20.01.2021r.
Aneks nr 1 17.06.2021
Aneks nr 2 20.10.2021
41. CEMIX Sp. z o.o. zaprawa mineralna 09.02.2021r.
Aneks nr 1 17.02.2021
Aneks nr 2 14.04.2022
42. Małgorzata Paszkowska Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Spec-Bet dostawa stopni skarpowych zbrojonych 26.03.2021r.
43. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. wypełniacz wapienny do MMA 30.04.2021r.
44. Strabag Sp. z o.o. dostawa MMA 21.04.2021/
19.05.2021/
26.05.2021
Aneks nr 1 02.07.2021
45. PHU DRAGON Iwona Łukaszuk mleczko wapienne 31.05.2021r.
46. STAL-SERVICE Sp. z o.o. stal zbrojeniowa 25.06.2021r.
47. Kompania Górnicza Sp. z o.o. kruszywo łamane do produkcji mieszanek betonowych 06.07.2021r.
48. TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz dostawa kamienia 02.09.2021r.
Aneks nr 1 02.09.2021
Aneks nr 2 23.03.2022
49. SZLIFMAR Sp. z o.o. drobne materiały budowlane 01.10.2021r.
50. Handlomax Dariusz Żerański dostawa cementu 06.10.2021r.
Aneks nr 1 12.10.2021
Aneks nr 2 19.04.2022
51. GALBET Sp. z o.o. prefabrykaty betonowe 2.11.2021r.
Aneks nr 1 06.04.2022
52. DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy s.j. dostawa kruszywa 8/16 mm 18.03.2022r.
53. Fiszer Sp. z o.o. dostawa kruszywa grubego 2-8mm i 8-16mm 26.05.2022r.
54. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa grubego 2-8mm i 8-16mm 31.05.2022r.
55. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa amfibolitu 4-8 mm 02.06.2022r.
Aneks nr 1 13.07.2022
Aneks nr 2 19.10.2022
56. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. wypełniacz wapienny do MMA 06.06.2022r.
Aneks nr 1 15.11.2022 r.
57. ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa tkaniny PES DJL60 04.07.2022r.
58. GEOINDEX Sp. z o.o. dostawa maty betonitowej 05.10.2022r.
59. GEOINDEX Sp. z o.o. dostawa maty betonitowej 05.10.2022r.
60. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa 19.10.2022r.
61. MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o. dostawa geomaty antyerozyjnej 20.10.2022r.
62. DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy s.j. dostawa żwiru 9.11.2022r.
63. Strabag Sp. z o.o. dostawa mieszanki betonowej 10.11.2022r.
LP. DALSI DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. ELEKTRET Sp. z o.o. Sp.k. dostawa kabli pod przebudowę kolizji energetycznej 10.06.2019r.
2. ELUS s.j. O/Bydgoszcz dostawa kabli 10.06.2019r.
3. TELE-FONIKA Kable S.A. dostawa kabli i przewodu pod przebudowę kolizji energetycznej 14.06.2019r.
4. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka dostawa koszy zbrojeniowych 15.07.2019r.
5. GALBET Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 15.07.2019r.
6. DPM Industry Sp. z o.o. S.K.A. dostawa rur zw. z przebudową sieci gazowej wysokiego ciśnienia 19.08.2019r.
7. ELUS s.j. O/Bydgoszcz dostawa rur 29.08.2019r.
8. CZE-PAS Sp. z o.o. Sp. k. dostawa materiału 04.09.2019r
dostawa materiału 05.09.2019r
9. Handlomax Dariusz Żerański dostawa cementu 28.11.2019r
10. Stelmet Sp. j. dostawa słupów kratowych B2 02.03.2020r
11. DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy s.j. dostawa kruszyw do betonu Umowa 17.03.2020
Aneks nr 1 24.03.2020