LP. DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dostawa kruszywa łamanego 20.11.2018r.
2. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego do MMA 11.01.2019r.
3. Galbet Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 08.02.2019r.
4. AGG INFRA Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 04.03.2019r.
5. Gralbet Sp.z o.o. dostawa prefabrykowanych belek 04.06.2019r.
6. Energa-Obrót S.A. sprzedaż energii elektrycznej służącej do wykonania obiektów mostowych 18.07.2019r.
7. ROLNIK SKLEP Halina Matusiak dostawa kruszywa betonowego na potrzeby dróg technologicznych 13.08.2019r.
8. BRIDGER Sp. z o.o. dostawa desek gzymsowych 13.08.2019r.
9. UNIBUDAR Dariusz Jarzembek dostawa kruszywa 21.08.2019r.
10. INORA Sp. z o.o dostawa elementów murów oporowych 09.09.2019
11. STAL-SERVICE Sp. z o.o. dostawa stali zbrojeniowej 09.09.2019
LP. DALSI DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. PUH EL Professional Mariusz Maszota dostawa kabli pod przebudowę kolizji energetycznej 10.06.2019r.
dostawa kabli 10.06.2019r.
dostawa kabli i przewodu pod przebudowę kolizji energetycznej 14.06.2019r.
2. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka dostawa koszy zbrojeniowych 15.07.2019r.
3. FRANKI Polska Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 15.07.2019r.
4. DPM Industry Sp. z o.o. S.K.A. dostawa rur zw. z przebudową sieci gazowej wysokiego ciśnienia 19.08.2019r.
5. ELUS s.j. O/Bydgoszcz dostawa rur 29.08.2019r.
6. CZE-PAS Sp. z o.o. Sp. k. dostawa materiału 04.09.2019r
dostawa materiału 05.09.2019r