XXIII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót oraz Sprawy Techniczne.