Utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Mszanowskiej

W celu wykonania ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Drwęcy, który znajduje się w ciągu ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim, informujemy o wprowadzeniu na dzień 09.05 br. Czasowej Organizacji Ruchu.
Czasowa Organizacja Ruchu polegać będzie na wprowadzeniu objazdu mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim poprzez drogę krajową nr 15, ul. Grudziądzką i Leśną w Bratianie, ul. Długą i Podleśną w Mszanowie.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.