LXIV Rada Budowy

Informujemy, że dnia 21.08.2023 r. odbyła się sześćdziesiąta czwarta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.