LXIII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 17.07.2023 r. odbyła się sześćdziesiąta trzecia Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.