Przeniesienie kapliczki

Dnia 03.04.2020r. została przeniesiona kapliczka, która stała w granicach pasa drogowego przy drodze powiatowej DP1250N z Brzozia Lubawskiego do Bratuszewa w km 1+050 kolidująca z zakresem robót. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przedłożył pismo dotyczące ujęcia kapliczki w Gminnej Ewidencji Zabytków, która stanowi istotną wartość historyczną oraz estetyczną dla krajobrazu kulturowego gminy Kurzętnik. W związku z powyższym rozbiórka kapliczki została wykluczona,
a dopuszczalne przeniesienie jej na odległość bezpieczną dla przebudowy drogi. Nowa lokalizacja kapliczki zyskała aprobatę właściciela działki nr 260/3.