Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

Informujemy, że w dniu 25.06 br. podpisana została Umowa o Dofinansowanie dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Unijne dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.