Dnia 18.06.2020 został wykonany pierwszy odcinek próbny warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego w lokalizacji Trasa Główna DK 15 km 9+100-9+200 w Kaczym Bagnie.