XIII Rada Budowy

XIII Rada Budowy

11.03 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się trzynasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. W zakresie wykonywanych robót Wykonawca w miesiącu luty prowadził prace porządkowe po wycince (zwożenie karp, oczyszczanie terenu, zwożenie kłód), oraz prace z zakresu Ochrony środowiska tj. ustawianie płotków herpetologicznych
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

11.03 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się trzynasta Rada Budowy.