XXIII Rada Budowy

XXIII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót oraz Sprawy Techniczne.

Informujemy, że dnia 20.01.2020r. odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy…..

XXII Rada Budowy

XXII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Spraw Technicznych, Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15

XXI Rada Budowy

XXI Rada Budowy

Informujemy, że dnia 18.11.2019 odbyła się dwudziesta pierwsza Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Informujemy, że dnia 18.11.2019 odbyła się dwudziesta pierwsza Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35431/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89

XX Rada Budowy

XX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

XIX Rada Budowy

XIX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby personelu i sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W sierpniu Wykonawca prowadził prace związane z wykonywaniem wykopów, nasypów, wykonywaniem pali na obiektach mostowych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych.

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

XVIII Rada Budowy

XVIII Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W czerwcu Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu, wykonywaniem wykopów.

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15….

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34454/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.