XXII Rada Budowy

XXII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Spraw Technicznych, Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15

XXI Rada Budowy

XXI Rada Budowy

Informujemy, że dnia 18.11.2019 odbyła się dwudziesta pierwsza Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Informujemy, że dnia 18.11.2019 odbyła się dwudziesta pierwsza Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35431/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89

XX Rada Budowy

XX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

XIX Rada Budowy

XIX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby personelu i sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W sierpniu Wykonawca prowadził prace związane z wykonywaniem wykopów, nasypów, wykonywaniem pali na obiektach mostowych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych.

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

XVIII Rada Budowy

XVIII Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W czerwcu Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu, wykonywaniem wykopów.

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15….

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34454/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.

XVII Rada Budowy

XVII Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 15.07.br. odbyła się siedemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W czerwcu Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu oraz prowadził prace związane z przebudową kolizji energetycznych.

Informujemy, że w dniu 15.07.br. odbyła się siedemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.