VII Rada Budowy

24 września br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się siódma Rada Budowy.

Podczas spotkania omówiony został postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska jak również oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

24 września br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się siódma Rada Budowy. Podczas spotkania omówiony został postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska jak również oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.