L.P. PODWYKONAWCA ZAKRES PRAC OSTATECZNA DATA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
1. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie prac rozbiórkowych 6.12.2018
2. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski przeniesienie gniazda bociana białego 17.01.2019
3. FISZER Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej Umowa 16.04.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 27.08.2019
Aneks nr 3 11.09.2019
Aneks nr 4 03.01.2020
Aneks nr 5 21.04.2020
Aneks nr 6 05.06.2020
Aneks nr 7 07.09.2020
Aneks nr 8 28.04.2021
Aneks nr 9 05.07.2021
4. PUH EL Professional Mariusz Maszota przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego, niskiego i średniego napięcia Umowa 16.04.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 14.08.2019
Aneks nr 3 03.01.2020
Aneks nr 4 24.03.2020
Aneks nr 5 05.06.2020
Aneks nr 6 16.09.2020
Aneks nr 7 07.09.2021
5. Mazurskie Drewno Sp. z o.o. wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie MS-1 Umowa 20.05.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 28.10.2019
Aneks nr 3 03.01.2020
6. Budren Sp. z o.o. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych Umowa 24.05.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 03.01.2020
Aneks nr 3 17.07.2020
Aneks nr 4 02.02.2021
7. FRANKI Polska Sp. z o.o. wmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe 10.06.2019
8. Usługi Transportowe Gabriel Ciepliński Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie robót ziemnych Umowa 10.06.2019
Aneks nr 1 03.01.2020
Aneks nr 2 25.08.2020
Aneks nr 3 28.12.2020
Aneks nr 4 15.06.2021
Aneks nr 5 30.12.2021
9. TWS Install (Lider), INFRAK INVEST (Partner) przebudowa sieci gazowej Umowa 25.06.2019
Aneks nr 1 21.10.2019
Aneks nr 2 02.01.2020
Aneks nr 3 09.03.2020
Aneks nr 4 27.07.2020
10. ENTRIM Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych przy obiektach mostowych Umowa 25.06.2019
Aneks nr 1 02.01.2020
Aneks nr 2 05.07.2021
Aneks nr 3 10.08.2021
11. KAMELEON GROUP
Sp. z o.o. Sp.k.
wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 18.07.2019
12. PW „DOBMEL” Sp. z o.o. przebudowa urządzeń meliracyjnych i cieków wodnych, przebudowa cieku RD427, wykonanie zbiorników retencyjnych Umowa 01.08.2019
Aneks nr 1 06.09.2019
Aneks nr 2 02.01.2020
Aneks nr 3 05.02.2020
Aneks nr 4 21.04.2020
Aneks nr 5 05.10.2020
Aneks nr 6 10.02.2021
Aneks nr 7 20.10.2021
Aneks nr 8 02.08.2022
13. PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c. przebudowa kolizjii telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego 27.08.2019
Aneks nr 1 02.01.2020
Aneks nr 2 05.07.2021
14. PRI INŻBUD Sp. j. Jerzy Harenda, Andrzej Klaga wykonanie ścianki szczelnej na obiekcie PZD-2a, PZD-2b i MS-1 09.10.2019
15. Viacon Polska Sp. z o.o.(Lider), ViaCon Sp. z o.o. (Partner), ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner) wytwór, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla obiektów PZG-1, WS-2, WS-3, WS-3.1, PZ-3 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 31.10.2019
16. ABIES Kuczyńscy s.c. wykonanie zieleni drogowej 31.10.2019
Aneks nr 1 16.07.2020
korekta umowy 02.01.2020
Aneks nr 2 07.12.2021
17. Interasphalt Sp. z o.o. wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego 20.12.2019
Aneks nr 1 20.04.2021
18. B2 Sp. z o.o. dostawa i montaż łożysk dla obiektów mostowych WD-1, WS-1, WD-2, WD-3, WD-5, PZD-2a, PZD-2b, MS-1 02.01.2020
Aneks nr 1 19.10.2020
19. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak wykonanie robót ziemnych mostowych 21.01.2020
20. Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „K&J” Józef Jażdżyk wykonanie zasypek fundamentów, przyczółków i stożków oraz zbrojonych murów oporowych 29.01.2020
21. Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
Stump Hydrobudowa/Stump Franki Sp. z o.o.
wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie zbrojonych kolumn betonowych
zabezpieczenie osuwiska palisadą z pali VDW
17.02.2020
korekta umowy 24.03.2020
Aneks nr 1 19.10.2020
Aneks nr 2 06.05.2022
22. VSL Polska Sp. z o.o. sprężanie obiektu MS-1 17.03.2020
23. B4 Sp. z o.o. przeniesienie kapliczki 19.03.2020
24. Budmex Sp. z o.o. wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych wraz z obrukowaniem 24.03.2020
Aneks nr 1 21.07.2021
Aneks nr 2 27.05.2022
Aneks nr 3 02.11.2022
25. Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” odwodnienie korpusu drogowego + wykonanie zbiorników retencyjnych Umowa 24.03.2020
Aneks nr 1 10.02.2021
Aneks nr 2 15.06.2021
Aneks nr 3 13.01.2022
Aneks nr 4 01.09.2022
26. DWD System Sp. z o.o. wykonanie odwodnienia obiektów mostowych 30.03.2020
Aneks nr 1 08.07.2021
Aneks nr 2 31.12.2021
27. PRI WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 16.04.2020
28. BBR Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż dylatacji modułowych 03.06.2020
Aneks nr 1 13.07.2021
29. Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana RKD Renata Dudziak roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych Umowa 05.06.2020
Aneks nr 1 29.07.2020
Aneks nr 2 22.10.2020
Aneks nr 3 20.01.2021
Aneks nr 4 05.07.2021
30. TRANSBRUK Andrzej Raczyński roboty brukarskie 16.06.2020
Aneks nr 1 08.07.2021
Aneks nr 2 18.07.2022
31. TECH-DRÓG Bartosz Jackowski roboty brukarskie 16.06.2020
Aneks nr 1 08.04.2021
Aneks nr 2 02.12.2021
32. WERDE Sp. z o.o. umocnienie skarp i rowów 17.07.2020
Aneks nr 1 01.07.2021
Aneks nr 2 12.08.2021
Aneks nr 3 30.09.2021
Aneks nr 4 01.09.2022
33. Corleonis Sp. z o.o. S. K. A. wynajem żurawia wieżowego wraz z operatorem 27.07.2020
34. Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR” Tadeusz Rudziński wykonanie oświetlenia drogowego 03.09.2020
Aneks nr 1 28.06.2021
Aneks nr 2 08.12.2021
Aneks nr 3 09.06.2022
35. BITUNOVA Sp. z o.o. skropienie warstw konstrukcyjnych 09.09.2020
Aneks nr 1 18.01.2021
Aneks nr 2 13.08.2021
Aneks nr 3 29.06.2022
Aneks nr 4 01.09.2022
Aneks nr 5 07.04.2023
36. PPUH Prowerk Sp. z o.o. dostawa i montaż barier drogowych i mostowych Umowa 26.11.2020
Aneks nr 1 08.03.2021
Aneks nr 2 07.07.2021
Aneks nr 3 26.09.2022
37. Floor-System Sławomir Leduchowski wykonanie nawierzchni izolacyjnej chodników 18.12.2020
38. Fiszer Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budynek socjalno-biurowy 05.02.2021
Aneks nr 1 01.10.2021
Aneks nr 2 08.12.2021
Aneks nr 3 08.06.2022
Aneks nr 4 10.08.2022
39. KNYCHTECH Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budowa magazynu soli Umowa 08.02.2021
Aneks nr 1 05.03.2021
40. Stalwest Sp. z o.o. wykonanie, dostawa i montaż balustrad 19.02.2021
Aneks nr 1 01.03.2022
Aneks nr 2 01.08.2022
41. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie poziome 22.03.2021
Aneks nr 1 14.02.2022
42. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie pionowe 24.03.2021
Aneks nr 1 14.02.2022
43. Stalprodukt S.A. dostawa i montaż barier stalowych drogowych i mostowych 21.05.2021
Aneks nr 1 24.05.2022
44. SIATMAR Marek Jankiewicz wykonanie ogrodzeń drogi i zbiorników Umowa 09.06.2021
Aneks nr 1 08.12.2021
Aneks nr 2 10.08.2022
45. EKOBAU POLSKA SP. z o.o. Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 30.06.2021
46. Albert Hintz obsługa ciesielsko-zbrojarska obiektów mostowych 10.08.2021
47. MD Technologie Sp. z o.o. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i hydrofobizacji 09.08.2021
Aneks nr 1 20.09.2022
48. MR-CAT Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie ekranów na obiekcie PZG-1 17.08.2021
49. APM PRO Sp. z o.o. wykonanie preselekcji wagowej, stacji meteo, wagi oraz anteny CB 07.09.2021
Aneks nr 1 09.06.2022
Aneks nr 2 15.09.2022
Aneks nr 3 21.02.2023
50. Fiszer Sp. z o.o. budowa szamba 27.09.2021
Aneks nr 1 09.11.2021
51. KAMKO Krzysztof Osiński wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 01.04.2021
52. M5F Sp. z o.o. budowa Magazynu Soli 18.10.2021
53. PUH El Professional Sp. z o.o. usunięcie kolizji energetycznych E1 i E2 28.10.2021
Aneks nr 1 24.12.2021
54. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR przebudowa kolizji energetycznych SN 15kV i nN E-6 0,4kV 26.04.2022
55. BUDWUG Sp. z o.o. wykonanie odwodnienia wgłębnego 05.07.2022
56. Fiszer Sp. z o.o.. wykonanie odwodnienia wgłębnego zw. z osuwiskiem, wykonanie zasypki drenażu 24.05.2022
Aneks nr 1 08.06.2022
Aneks nr 2 21.07.2022
Aneks nr 3 20.09.202
57. JTS Sp. z o.o. prace ciesielsko-zbrojarskie oczepu zwieńczającego palisadę osuwiska 14.06.2022
58. Przedsiębiorstwo Usługowe BIZ Zdzisław Łysiak najem sprzętu z operatorem 20.09.2022
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. PW GTM Paulina Kocińska roboty ziemne mostowe, wykonanie drogi technologicznej Umowa 11.09.2019
Aneks nr 1 10.01.2020
2. CS BUD Cezary Szulc wykonanie robót ziemnych związanych z przebudową gazociągu 21.10.2019
3. Usługi Dźwigowo-Transportowe Stanisław Chrobak wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem Umowa 18.11.2019
Aneks nr 1 03.01.2020
4. Albert Hintz roboty ciesielsko-zbrojarskie 23.04.2020
Aneks nr 1 30.06.2020 r.
5. PPHU KOS budowa ścieku skarpowego oraz umocnienie skarp i dna odbiornika 16.06.2020
6. DŹWIG-MAR s.c. wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem 27.07.2020
7. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski budowa Budynku Socjalno-Biurowego, Magazynu Materiałów Sypkich, Ogrodzenia Terenu, wykonanie fundamentowania pod agregat prądotwórczy oraz zbiornik gazu 14.04.2021
8. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR wykonanie zaplecza technicznego OUD 23.08.2021
9. PHU MRB Therm inż. Mateusz Budziński wykonanie ogrodzeń drogi i zbiorników 08.11.2021
Aneks nr 1 08.02.2022
10. Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k. dostawa wraz z montażem wagi samochodowej 26.01.2022
11. Nowator Sp. z o.o. budowa Magazynu Soli 26.01.2022
12. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o. montaż rur VIACON na przepusty drogowe 06.07.2020
13. REKON Monika Barańska wykonanie projektu wykonawczego i montażu konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami 03.03.2020
14. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej 21.04.2022
15. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski wykonanie elewacji zewnętrznej i pomieszczeń technicznych 05.07.2022