LP. PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie prac rozbiórkowych 17.12.2018r.
2. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski przeniesienie gniazda bociana białego 18.01.2019r.
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1.