L.P. PODWYKONAWCA ZAKRES PRAC OSTATECZNA DATA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
1. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie prac rozbiórkowych 6.12.2018
2. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski przeniesienie gniazda bociana białego 17.01.2019
3. TELENERG-BIS Sp. z o.o. przebudowa kolizji elektroenergetycznych WN
4. FISZER Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej 16.04.2019-Umowa
02.07.2019-Aneks nr 1
27.08.2019-Aneks nr 2
11.09.2019-Aneks nr 3
03.01.2020-Aneks nr 4
21.04.2020-Aneks nr 5
05.06.2020-Aneks nr 6
07.09.2020-Aneks nr 7
5. PUH EL Professional Mariusz Maszota przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego, niskiego i średniego napięcia 16.04.2019-Umowa
02.07.2019-Aneks nr 1
14.08.2019-Aneks nr 2
03.01.2020-Aneks nr 3
24.03.2020-Aneks nr 4
05.06.2020-Aneks nr 5
16.09.2020r. – Aneks nr 6
6. Mazurskie Drewno Sp. z o.o. wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie MS-1 20.05.2019-Umowa
02.07.2019-Aneks nr 1
28.10.2019-Aneks nr 2
03.01.2020-Aneks nr 3
7. Budren Sp. z o.o. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 24.05.2019-Umowa
02.07.2019-Aneks nr 1
03.01.2020-Aneks nr 2
17.07.2020-Aneks nr 3
02.02.2021r-Aneks nr 4
8. FRANKI Polska Sp. z o.o. wmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe 10.06.2019
9. Usługi Transportowe Gabriel Ciepliński Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie robót ziemnych 10.06.2019-Umowa
03.01.2020-Aneks nr 1
25.08.2020 r. – Aneks nr 2 
10. TWS Install (Lider), INFRAK INVEST (Partner) przebudowa sieci gazowej 25.06.2019-Umowa
21.10.2019-Aneks nr 1
02.01.2020-Aneks nr 2
09.03.2020-Aneks nr 3
27.07.2020-Aneks nr 4
11. ENTRIM Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych przy obiektach mostowych 25.06.2019-Umowa
02.01.2020-Aneks nr 1
12. KAMELEON GROUP
Sp. z o.o. Sp.k.
wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 18.07.2019
13. PW „DOBMEL” Sp. z o.o. przebudowa urządzeń meliracyjnych i cieków wodnych, przebudowa cieku RD427, wykonanie zbiorników retencyjnych 01.08.2019-Umowa
06.09.2019-Aneks nr 1
02.01.2020-Aneks nr 2
05.02.2020-Aneks nr 3
21.04.2020-Aneks nr 4
05.10.2020-Aneks nr 5
10.02.2021-Aneks nr 6
20.10.2021-Aneks nr 7
14. PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c. przebudowa kolizjii telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego 27.08.2019
02.01.2020 r.-Aneks nr 1
05.07.2021-Aneks nr 2
15. PRI INŻBUD Sp. j. Jerzy Harenda, Andrzej Klaga wykonanie ścianki szczelnej na obiekcie PZD-2a, PZD-2b i MS-1 9.10.2019
16. Viacon Polska Sp. z o.o.(Lider), ViaCon Sp. z o.o. (Partner), ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner) wytwór, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla obiektów PZG-1, WS-2, WS-3, WS-3.1, PZ-3 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 31.10.2019
17. ABIES Kuczyńscy s.c. wykonanie zieleni drogowej 31.10.2019
16.07.2020-Aneks nr 1
18. Interasphalt Sp. z o.o. wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego 20.12.2019
19. B2 Sp. z o.o. dostawa i montaż łożysk dla obiektów mostowych WD-1, WS-1, WD-2, WD-3, WD-5, PZD-2a, PZD-2b, MS-1 2.01.2020
19.10.2020-Aneks nr 1
20. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak wykonanie robót ziemnych mostowych 21.01.2020
21. Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „K&J” Józef Jażdżyk wykonanie zasypek fundamentów, przyczółków i stożków oraz zbrojonych murów oporowych 29.01.2020
22. Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie zbrojonych kolumn betonowych 17.02.2020
24.03.2020-korekta umowy
19.10.2020-Aneks nr 1
23. VSL Polska Sp. z o.o. sprężanie obiektu MS-1 17.03.2020
24. B4 Sp. z o.o. przeniesienie kapliczki 19.03.2020
25. Budmex Sp. z o.o. wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych wraz z obrukowaniem 24.03.2020
26. Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” odwodnienie korpusu drogowego + wykonanie zbiorników retencyjnych 24.03.20200-Umowa
10.02.2021-Aneks nr 1
27. DWD System Sp. z o.o. wykonanie odwodnienia obiektów mostowych 30.03.2020
28. PRI WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 16.04.2020
29. BBR Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż dylatacji modułowych 03.06.2020
30. Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana RKD Renata Dudziak roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 05.06.2020 – Umowa
29.07.2020-Aneks nr 1
22.10.2020-Aneks nr 2
20.01.2021-Aneks nr 3
31. TRANSBRUK Andrzej Raczyński roboty brukarskie 16.06.2020
32. TECH-DRÓG Bartosz Jackowski roboty brukarskie 16.06.2020
33. WERDE Sp. z o.o. umocnienie skarp i rowów 17.07.2020
02.07.2021-Aneks nr 1
34. Corleonis Sp. z o.o. S. K. A. wynajem żurawia wieżowego wraz z operatorem 27.07.2020
35. Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR” Tadeusz Rudziński wykonanie oświetlenia drogowego 03.09.2020
28.06.2021-Aneks nr 1
36. BITUNOVA Sp. z o.o. skropienie warstw konstrukcyjnych 09.09.2020
18.01.2021-Aneks nr 1
37. PPUH Prowerk Sp. z o.o. dostawa i montaż barier drogowych i mostowych 26.11.2020-Umowa
08.03.2021-Aneks nr 1
38. Floor-System Sławomir Leduchowski wykonanie nawierzchni izolacyjnej chodników 18.12.2020
39. Fiszer Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budynek socjalno-biurowy 05.02.2021
40. KNYCHTECH Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budowa magazynu soli 08.02.2021-Umowa
05.03.2021-Aneks nr 1
41. Stalwest Sp. z o.o. wykonanie, dostawa i montaż balustrad 19.02.2021
42. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie poziome 22.03.2021
43. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie pionowe 24.03.2021
44. Stalprodukt S.A. dostawa i montaż barier stalowych drogowych i mostowych 21.05.2021
45. EKOBAU POLSKA SP. z o.o. Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 30.06.2021
46. Albert Hintz obsługa ciesielsko-zbrojarska obiektów mostowych 10.08.2021
47. MD Technologie Sp. z o.o. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i hydrofobizacji 09.08.2021
48. MR-CAT Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie ekranów na obiekcie PZG-1 17.08.2021
49. APM PRO Sp. z o.o. wykonanie preselekcji wagowej, stacji meteo, wagi oraz anteny CB 07.09.2021
50. Fiszer Sp. z o.o. budowa szamba 27.09.2021
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. PW GTM Paulina Kocińska roboty ziemne mostowe, wykonanie drogi technologicznej 11.09.2019-Umowa
10.01.2020-Aneks nr 1
2. CS BUD Cezary Szulc wykonanie robót ziemnych związanych z przebudową gazociągu 21.10.2019
3. Usługi Dźwigowo-Transportowe Stanisław Chrobak wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem 18.11.2019-Umowa
03.01.2020-Aneks nr 1
4. Albert Hintz roboty ciesielsko-zbrojarskie 23.04.2020
30.06.2020 r.-Aneks nr 1
5. PPHU KOS budowa ścieku skarpowego oraz umocnienie skarp i dna odbiornika 16.06.2020
6. DŹWIG-MAR s.c. wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem 27.07.2020
7. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski budowa Budynku Socjalno-Biurowego, Magazynu Materiałów Sypkich, Ogrodzenia Terenu, wykonanie fundamentowania pod agregat prądotwórczy oraz zbiornik gazu 14.04.2021
8. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR wykonanie zaplecza technicznego OUD 23.08.2021
9. PHU MRB Therm inż. Mateusz Budziński wykonanie ogrodzeń drogi i zbiorników 08.11.2021