LP. PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie prac rozbiórkowych 17.12.2018r.
2. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski przeniesienie gniazda bociana białego 18.01.2019r.
3. Budren Sp. z o.o. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 08.05.2019
4. Fiszer Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej 08.05.2019
5. Mazurskie Drewno Sp z.o.o. wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie MS-1 24.05.2019
6. PUH EL Professional Mariusz Maszota kompleksowa przebudowa kolizji Sn i nn 24.05.2019
7. Usługi Transportowe G. Ciepliński Sp. z o.o. Sp.k. wykonanie prac ziemnych i podbudów 12.06.2019
8. TWS Install Sp. z o.o., INFRAK INVEST przebudowa gazociągu 25.06.2019r.
9. Franki Polska Sp. z o.o. wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe 27.06.2019
10. ENTRIM Sp. z o.o. kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem robót ziemnych 09.07.2019r.
11. KAMELEON GROUP Sp. z o.o. Sp.k. wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 18.07.2019r.
12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOBMEL Sp. z o.o. realizacja prac związanych z przebudową urządzeń melioracyjnych i cieków 01.08.2019r.
13. PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c. przebudowa kolizjii telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego 27.08.2019r.
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. PW GTM Paulina Kocińska roboty ziemne mostowe, wykonanie drogi technologicznej 11.09.2019r