L.P. PODWYKONAWCA ZAKRES PRAC OSTATECZNA DATA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
1. MWM Logistic Sp. z o.o. wykonanie prac rozbiórkowych 6.12.2018
2. FHU EL-VAT Andrzej Wiśniewski przeniesienie gniazda bociana białego 17.01.2019
3. FISZER Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej Umowa 16.04.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 27.08.2019
Aneks nr 3 11.09.2019
Aneks nr 4 03.01.2020
Aneks nr 5 21.04.2020
Aneks nr 6 05.06.2020
Aneks nr 7 07.09.2020
Aneks nr 8 28.04.2021
Aneks nr 9 05.07.2021
4. PUH EL Professional Mariusz Maszota przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego, niskiego i średniego napięcia Umowa 16.04.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 14.08.2019
Aneks nr 3 03.01.2020
Aneks nr 4 24.03.2020
Aneks nr 5 05.06.2020
Aneks nr 6 16.09.2020
Aneks nr 7 07.09.2021
5. Mazurskie Drewno Sp. z o.o. wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie MS-1 Umowa 20.05.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 28.10.2019
Aneks nr 3 03.01.2020
6. Budren Sp. z o.o. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych Umowa 24.05.2019
Aneks nr 1 02.07.2019
Aneks nr 2 03.01.2020
Aneks nr 3 17.07.2020
Aneks nr 4 02.02.2021
7. FRANKI Polska Sp. z o.o. wmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe 10.06.2019
8. Usługi Transportowe Gabriel Ciepliński Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie robót ziemnych Umowa 10.06.2019
Aneks nr 1 03.01.2020
Aneks nr 2 25.08.2020
Aneks nr 3 28.12.2020
Aneks nr 4 15.06.2021
Aneks nr 5 30.12.2021
9. TWS Install (Lider), INFRAK INVEST (Partner) przebudowa sieci gazowej Umowa 25.06.2019
Aneks nr 1 21.10.2019
Aneks nr 2 02.01.2020
Aneks nr 3 09.03.2020
Aneks nr 4 27.07.2020
10. ENTRIM Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych przy obiektach mostowych Umowa 25.06.2019
Aneks nr 1 02.01.2020
Aneks nr 2 05.07.2021
Aneks nr 3 10.08.2021
11. KAMELEON GROUP
Sp. z o.o. Sp.k.
wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 18.07.2019
12. PW „DOBMEL” Sp. z o.o. przebudowa urządzeń meliracyjnych i cieków wodnych, przebudowa cieku RD427, wykonanie zbiorników retencyjnych Umowa 01.08.2019
Aneks nr 1 06.09.2019
Aneks nr 2 02.01.2020
Aneks nr 3 05.02.2020
Aneks nr 4 21.04.2020
Aneks nr 5 05.10.2020
Aneks nr 6 10.02.2021
Aneks nr 7 20.10.2021
Aneks nr 8 02.08.2022
13. PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c. przebudowa kolizjii telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego 27.08.2019
Aneks nr 1 02.01.2020
Aneks nr 2 05.07.2021
14. PRI INŻBUD Sp. j. Jerzy Harenda, Andrzej Klaga wykonanie ścianki szczelnej na obiekcie PZD-2a, PZD-2b i MS-1 09.10.2019
15. Viacon Polska Sp. z o.o.(Lider), ViaCon Sp. z o.o. (Partner), ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner) wytwór, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla obiektów PZG-1, WS-2, WS-3, WS-3.1, PZ-3 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 31.10.2019
16. ABIES Kuczyńscy s.c. wykonanie zieleni drogowej 31.10.2019
Aneks nr 1 16.07.2020
korekta umowy 02.01.2020
Aneks nr 2 07.12.2021
17. Interasphalt Sp. z o.o. wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego 20.12.2019
Aneks nr 1 20.04.2021
18. B2 Sp. z o.o. dostawa i montaż łożysk dla obiektów mostowych WD-1, WS-1, WD-2, WD-3, WD-5, PZD-2a, PZD-2b, MS-1 02.01.2020
Aneks nr 1 19.10.2020
19. Sklep „ROLNIK” Halina Matusiak wykonanie robót ziemnych mostowych 21.01.2020
20. Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „K&J” Józef Jażdżyk wykonanie zasypek fundamentów, przyczółków i stożków oraz zbrojonych murów oporowych 29.01.2020
21. Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
Stump Hydrobudowa/Stump Franki Sp. z o.o.
wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie zbrojonych kolumn betonowych
zabezpieczenie osuwiska palisadą z pali VDW
17.02.2020
korekta umowy 24.03.2020
Aneks nr 1 19.10.2020
Aneks nr 2 06.05.2022
22. VSL Polska Sp. z o.o. sprężanie obiektu MS-1 17.03.2020
23. B4 Sp. z o.o. przeniesienie kapliczki 19.03.2020
24. Budmex Sp. z o.o. wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych wraz z obrukowaniem 24.03.2020
Aneks nr 1 21.07.2021
Aneks nr 2 27.05.2022
Aneks nr 3 02.11.2022
25. Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” odwodnienie korpusu drogowego + wykonanie zbiorników retencyjnych Umowa 24.03.2020
Aneks nr 1 10.02.2021
Aneks nr 2 15.06.2021
Aneks nr 3 13.01.2022
Aneks nr 4 01.09.2022
26. DWD System Sp. z o.o. wykonanie odwodnienia obiektów mostowych 30.03.2020
Aneks nr 1 08.07.2021
Aneks nr 2 31.12.2021
27. PRI WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych 16.04.2020
28. BBR Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż dylatacji modułowych 03.06.2020
Aneks nr 1 13.07.2021
29. Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana RKD Renata Dudziak roboty ciesielsko-zbrojarskie obiektów mostowych Umowa 05.06.2020
Aneks nr 1 29.07.2020
Aneks nr 2 22.10.2020
Aneks nr 3 20.01.2021
Aneks nr 4 05.07.2021
30. TRANSBRUK Andrzej Raczyński roboty brukarskie 16.06.2020
Aneks nr 1 08.07.2021
Aneks nr 2 18.07.2022
31. TECH-DRÓG Bartosz Jackowski roboty brukarskie 16.06.2020
Aneks nr 1 08.04.2021
Aneks nr 2 02.12.2021
32. WERDE Sp. z o.o. umocnienie skarp i rowów 17.07.2020
Aneks nr 1 01.07.2021
Aneks nr 2 12.08.2021
Aneks nr 3 30.09.2021
Aneks nr 4 01.09.2022
33. Corleonis Sp. z o.o. S. K. A. wynajem żurawia wieżowego wraz z operatorem 27.07.2020
34. Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR” Tadeusz Rudziński wykonanie oświetlenia drogowego 03.09.2020
Aneks nr 1 28.06.2021
Aneks nr 2 08.12.2021
Aneks nr 3 09.06.2022
35. BITUNOVA Sp. z o.o. skropienie warstw konstrukcyjnych 09.09.2020
Aneks nr 1 18.01.2021
Aneks nr 2 13.08.2021
Aneks nr 3 29.06.2022
Aneks nr 4 01.09.2022
Aneks nr 5 07.04.2023
36. PPUH Prowerk Sp. z o.o. dostawa i montaż barier drogowych i mostowych Umowa 26.11.2020
Aneks nr 1 08.03.2021
Aneks nr 2 07.07.2021
Aneks nr 3 26.09.2022
37. Floor-System Sławomir Leduchowski wykonanie nawierzchni izolacyjnej chodników 18.12.2020
38. Fiszer Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budynek socjalno-biurowy 05.02.2021
Aneks nr 1 01.10.2021
Aneks nr 2 08.12.2021
Aneks nr 3 08.06.2022
Aneks nr 4 10.08.2022
39. KNYCHTECH Sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego OUD – budowa magazynu soli Umowa 08.02.2021
Aneks nr 1 05.03.2021
40. Stalwest Sp. z o.o. wykonanie, dostawa i montaż balustrad 19.02.2021
Aneks nr 1 01.03.2022
Aneks nr 2 01.08.2022
41. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie poziome 22.03.2021
Aneks nr 1 14.02.2022 (wycofany)
42. GZD Sp. z o.o. Sp. k. oznakowanie pionowe 24.03.2021
Aneks nr 1 14.02.2022 (wycofany)
43. Stalprodukt S.A. dostawa i montaż barier stalowych drogowych i mostowych 21.05.2021
Aneks nr 1 24.05.2022
44. SIATMAR Marek Jankiewicz wykonanie ogrodzeń drogi i zbiorników Umowa 09.06.2021
Aneks nr 1 08.12.2021
Aneks nr 2 10.08.2022
45. EKOBAU POLSKA SP. z o.o. Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 30.06.2021
46. Albert Hintz obsługa ciesielsko-zbrojarska obiektów mostowych 10.08.2021
47. MD Technologie Sp. z o.o. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i hydrofobizacji 09.08.2021
Aneks nr 1 20.09.2022
48. MR-CAT Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie ekranów na obiekcie PZG-1 17.08.2021
49. APM PRO Sp. z o.o. wykonanie preselekcji wagowej, stacji meteo, wagi oraz anteny CB 07.09.2021
Aneks nr 1 09.06.2022
Aneks nr 2 15.09.2022
Aneks nr 3 21.02.2023
50. Fiszer Sp. z o.o. budowa szamba 27.09.2021
Aneks nr 1 09.11.2021
51. KAMKO Krzysztof Osiński wykonanie izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej 01.04.2021
52. M5F Sp. z o.o. budowa Magazynu Soli 18.10.2021
53. PUH El Professional Sp. z o.o. usunięcie kolizji energetycznych E1 i E2 28.10.2021
Aneks nr 1 24.12.2021
54. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR przebudowa kolizji energetycznych SN 15kV i nN E-6 0,4kV 26.04.2022
55. BUDWUG Sp. z o.o. wykonanie odwodnienia wgłębnego 05.07.2022
56. Fiszer Sp. z o.o.. wykonanie odwodnienia wgłębnego zw. z osuwiskiem, wykonanie zasypki drenażu 24.05.2022
Aneks nr 1 08.06.2022
Aneks nr 2 21.07.2022
Aneks nr 3 20.09.2022
57. JTS Sp. z o.o. prace ciesielsko-zbrojarskie oczepu zwieńczającego palisadę osuwiska 14.06.2022
58. Przedsiębiorstwo Usługowe BIZ Zdzisław Łysiak najem sprzętu z operatorem 20.09.2022
59. SIATMAR Marek Jankiewicz wykonanie ogrodzenia ogrodzeń i zbiorników 08.03.2024
60. Warzocha Tomasz KONTRAST wykonanie prac na Magazynie Soli 06.05.2024
LP. DALSZY PODWYKONAWCA ZAKRES ROBÓT DATA ZATWIERDZENIA
1. PW GTM Paulina Kocińska roboty ziemne mostowe, wykonanie drogi technologicznej Umowa 11.09.2019
Aneks nr 1 10.01.2020
2. CS BUD Cezary Szulc wykonanie robót ziemnych związanych z przebudową gazociągu 21.10.2019
3. Usługi Dźwigowo-Transportowe Stanisław Chrobak wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem Umowa 18.11.2019
Aneks nr 1 03.01.2020
4. Albert Hintz roboty ciesielsko-zbrojarskie 23.04.2020
Aneks nr 1 30.06.2020 r.
5. PPHU KOS budowa ścieku skarpowego oraz umocnienie skarp i dna odbiornika 16.06.2020
6. DŹWIG-MAR s.c. wynajem żurawia samojezdnego wraz z operatorem 27.07.2020
7. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski budowa Budynku Socjalno-Biurowego, Magazynu Materiałów Sypkich, Ogrodzenia Terenu, wykonanie fundamentowania pod agregat prądotwórczy oraz zbiornik gazu 14.04.2021
8. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR wykonanie zaplecza technicznego OUD 23.08.2021
9. PHU MRB Therm inż. Mateusz Budziński wykonanie ogrodzeń drogi i zbiorników 08.11.2021
Aneks nr 1 08.02.2022
10. Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k. dostawa wraz z montażem wagi samochodowej 26.01.2022
11. Nowator Sp. z o.o. budowa Magazynu Soli 26.01.2022
12. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o. montaż rur VIACON na przepusty drogowe 06.07.2020
13. REKON Monika Barańska wykonanie projektu wykonawczego i montażu konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami 03.03.2020
14. PHU Joanna Filipkowska AS-MAR wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej 21.04.2022
15. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski wykonanie elewacji zewnętrznej i pomieszczeń technicznych 05.07.2022