Zaawansowanie prac

Wykonywane prace przy budowie Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

Roboty drogowe - Roboty ziemne

wykonywanie wykopu

wykonywanie wykopu w km 13+900-14+150

wykonywanie wykopu w km 12+400-12+750

Układanie stabilizacji - odcinek próbny

Wykonywanie wykopu w km 16+000-16+700

Wykonywanie wykopu w km 13+800 - 14+000

Wykonywanie wykopu w km 12+200

Wykonywanie wykopu

Zagęszczanie warstw nasypu w km 16+700-16+000

Wykonywanie wykopu w km 12+400

Wykonywanie wykopu w km 14+000-14+150

Wykonywanie warstw nasypu w km 13+400-13+500

Roboty mostowe

Obiekt MS-1

Wykonywanie pali

Obiekt WS-3

Wykonywanie pali

Obiekt WD-5

Wykonywanie pali

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych-montaż słupów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych-montaż słupów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych-montaż słupów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej - montaż słupów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej-wykop

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 6.42%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 49.20%

  Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych

Roboty drogowe - Roboty ziemne

Zagęszczanie warstw nasypu w km 15+000-15+350

Wykonywnaie wykop w km 15+000 do 15+350

Wykonywanie wykopu w km 12+400

Wykonywanie warstw nasypu w km 16+400 - 16+900

Wykop trasa główna w km 15+000 - 15+350

Odhumusowanie w km 12+600 - 13+600

Wykop trasa główna w km 14+000 - 14+150

Roboty ziemne wykonywanie nasypu 16+480 do 17+250

Odhumusowanie trasy głównej w km 13+300 do 13+600

Odhumusowanie trasy głównej w km 15+600 do 16+100

Wykonywanie wykopu w km około 12+050 do 12+250

Roboty ziemne wykop trasa główna 14+000 do 14+175

Roboty ziemne wykop trasa główna w km 12+050 do 12+250

Roboty mostowe

Obiekt WD-1 km 1+130

Wykonywanie palowań

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej - ustawienie słupów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych kolizja E-13 wykop

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 4.13%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe postępu prac projektowych

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe - Roboty ziemne

Roboty ziemne wykop trasa główna 14+000 do 14+175

Odhumusowanie terenu w km 12+200

Roboty ziemne wykop trasa w km około 12+160

Roboty ziemne wykop w 14+000 do 14+175

Roboty ziemne km16+400 – 16+700

Roboty ziemne – odhumusowanie T-G w km 14+900 – 15+500

Roboty ziemne w km 12+150

Odhumusowanie trasy głównej 14+500 – 14+900

Roboty ziemne w km 16+400 -17+200

Odhumusowanie trasy głównej w km 14+000 do 14+500

Odhumusowania trasy głównej w km 15+400 do 16+100

 • 13.28%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.68%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe projektowe

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe - Roboty ziemne

Odhumusowanie - trasa główna km 12+150

Odhumusowanie drogi serwisowej w km 4+900-5+300

Odhumusowanie w km 16+400-16+600

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji energetycznej

Przebudowa kolizji Sn

Przewiert pod kolizję wodociągową

Przebudowa kolizji wodociągowej

 • 13.38%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.53%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.74%

  Zaawansowanie rzeczowe projektowe

Prace przygotowawcze

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej SN

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 3.37%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 17.37%

  Zaawansowanie prac projektowych

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.67%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

Prace przygotowawcze

Roboty branżowe

Płotki herpetologiczne w km 7+900

Ochrona drzew

Ochrona drzew

Ochrona drzew

Płotki herpetologiczne w km 7+960 do 8+900

Płotki herpetologiczne w km 7+000-9+600

Ochrona drzew

Płotki herpetologiczne w km 4+400-4+800

Płotki herpetologiczne

Płotki herpetologiczne w km 2+574 - 3+600

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.29%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Zwożenie karp od km 6+800 do km 12+300

Zwożenie karp od km 10+800 do km 12+400

Zwożenie karp od km 2+800 do km 9+500

Zwożenie karp 10+800 do 12+400

Zwożenie karp 14+000 do 16+000

Zwożenie karp 11+700 do 12+300

Wyrywanie karp w km 8+500 do 9+500

Wyrywanie karp w km 9+500 do 10+500

Roboty branżowe

Ochrona drzew

Ustawianie płotków herpetologicznych w km od 2+570 do 4+800


Ochrona drzew

 • 11.85%

  Zaawansowanie finansowe

 • 2.15%

  Zaawansowanie rzeczowe

 • 7.27%

  Prace projektowe - zakres rzeczowy

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Zwożenie karp w km 14+000 do 16+000

Porządkowanie terenu w km od 2+700 od 6+900

Wyrywanie karp od km 4+000 do 9+500

Zwożenie karp w km od 14+000 do 16+200

Wyrywanie karp w km od 9+500 do 11+000

Rębakowanie gałęzi

Porządkowanie, zwożenie gałęzi

Wyrywanie karp w km 11+300-12+500

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km około 10+600 do 11+300

Zwożenie kłód i karp

Zwożenie kłód i pni

Porządkowanie, zwożenie gałęzi km 6+500-9+500

Porządkowanie terenu, zwożenie gałęzi km 2+700- 9+800

Usunięcie karpin, samosiejek, odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych km 11+000+11+300

Roboty branżowe

Rozbiórka fundamentu

 • 11.85%

  postęp finansowy robót

 • 2.0%

  postęp rzeczowy robót

 • 7.27%

  postęp rzeczowy prac projektowych

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Rębakowanie gałęzi w km 16+400 do 17+300 oraz 11+000 do 12+450

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km 14+500-14+700

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia w km 9+500-11+300

Wycinka zadrzewienia i zakrzewienia w km 9+500-11+300

Karczowanie, porządkowanie ,zwożenie gałęzi w km 11+000-12+450

Karczowanie porządkowanie, zwożenie gałęzi w km 16+400-17+300

Porządkowanie terenu, zwożenie gałęzi w km 10+900-12+450

Rębakowanie gałęzi w km 11+000-12+450

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km 14+300-14+600

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia 9+300-11+300

Porządkowanie, zwożenie, gałęzi w km 9+500 do 12+450

 • 1.86%

  postęp finansowy robót

 • 1.85%

  postęp rzeczowy robót

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Usunięcie karpin

Porządkowanie terenu, zwożenie gałęzi

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia

Porządkowanie terenu w km 16+400-17+300

Usunięcie karpin 15+900-16+200

Wycinka zadrzewień

Porządkowanie terenu 11+400 do 11+800

Porządkowanie terenu 16+050 do 17+300

Usunięcie karpin, pozostałych po wycince drzew km 14+800 do 15+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia 11+550 do 11+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia km 11+200 do 11+900

Porządkowanie terenu w km 16+050-17+300

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km około 14+700 do 15+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia w km 11+000 do km 11+300

 • 1.80%

  postęp finansowy robót

 • 1.58%

  postęp rzeczowy robót

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia

Usunięcie karpin