Zaawansowanie prac

Wykonywane prace przy budowie Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Rębakowanie gałęzi w km 16+400 do 17+300 oraz 11+000 do 12+450

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km 14+500-14+700

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia w km 9+500-11+300

Wycinka zadrzewienia i zakrzewienia w km 9+500-11+300

Karczowanie, porządkowanie ,zwożenie gałęzi w km 11+000-12+450

Karczowanie porządkowanie, zwożenie gałęzi w km 16+400-17+300

Porządkowanie terenu, zwożenie gałęzi w km 10+900-12+450

Rębakowanie gałęzi w km 11+000-12+450

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km 14+300-14+600

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia 9+300-11+300

 • 1.86%

  postęp finansowy robót

 • 1.85%

  postęp rzeczowy robót

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Usunięcie karpin

Porządkowanie terenu, zwożenie gałęzi

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia

Porządkowanie terenu w km 16+400-17+300

Usunięcie karpin 15+900-16+200

Wycinka zadrzewień

Porządkowanie terenu 11+400 do 11+800

Porządkowanie terenu 16+050 do 17+300

Usunięcie karpin, pozostałych po wycince drzew km 14+800 do 15+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia 11+550 do 11+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia km 11+200 do 11+900

Porządkowanie terenu w km 16+050-17+300

Usunięcie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych w km około 14+700 do 15+100

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia w km 11+000 do km 11+300

 • 1.80%

  postęp finansowy robót

 • 1.58%

  postęp rzeczowy robót

Prace przygotowawcze

Roboty drogowe

Wycinka zakrzewienia i zadrzewienia

Usunięcie karpin