XVI Rada Budowy

10.06 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się szesnasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. W maju Wykonawca Robót rozpoczął prace związane z przebudową kolizji wodociągowej oraz SN i nn.
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.