XIX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby personelu i sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W sierpniu Wykonawca prowadził prace związane z wykonywaniem wykopów, nasypów, wykonywaniem pali na obiektach mostowych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych.