XIV Rada Budowy

15.04 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się czternasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.