XII Rada Budowy

11.02 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dwunasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. W zakresie wykonywanych robót Wykonawca w miesiącu styczeń prowadził prace porządkowe po wycince (zwożenie karp, oczyszczanie terenu, zwożenie kłód), oraz roboty rozbiórkowe.
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W zakresie etapu prac projektowych trwają prace związane z weryfikacją dokumentacji projektowej, kontynuowane były prace nad projektami wykonawczymi każdej z branży.