Dnia 1 października br. na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego odbyła się wizyta studyjna dla mediów, w której udział wzięli dziennikarze z telewizji TVP, Gazety Nowomiejskiej, Gazety Kurier Iławski, Tygodnika Internetowego oraz przedstawiciela mediów z Brodnicy.
Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego oraz Rzecznika GDDKiA.
Dziennikarze zostali poinformowani o zmianie terminu zakończenia inwestycji na czerwiec 2022r. z powodu procedur administracyjnych dotyczących uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Przedstawicieli Wykonawcy opowiedzieli o zaawansowaniu prac, które są wykonywane już na całym odcinku budowanej obwodnicy.
Uwagę dziennikarzy wzbudził obiekt inżynieryjny most MS-1 nad rzeką Wel.