15.10 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się ósma Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.