Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy na drodze powiatowej DP1323N, relacji Kacze Bagno – Sugajenko. Droga DP 1323N w niewielkiej odległości krzyżuje się z inną drogą powiatową DP1335N, ul. Lidzbarska.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.