Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na budowę obiektu WS-4 zlokalizowanego na drodze powiatowej DP1248N, która stanowi połączenie miejscowości Nielbark i Bratuszewo. Droga ta zostanie zamknięta, przy której została utworzona droga zastępcza jako objazd.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.