Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 10.12.2019 br. w Pacółtowie przy drodze gminnej Berlinek została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na potrzebę budowy wiaduktu drogowego polegająca na czasowym zamknięciu drogi.

Ze względu na niewielkie natężenie ruchu przez przedmiotowy odcinek drogi gminnej i istniejące drogi alternatywne nie zdecydowano się na wyznaczenie objazdów.

Wszystkich kierowców prosimy o korzystanie z innych istniejących alternatywnych dróg dla zamkniętego odcinka drogi gminnej, zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.