Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 5.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG180026N i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze krajowej DK15 dla obu z wyłączanych z ruchu kierunków, czyli do Brzozia i do Augustowa, aż do skrzyżowania drogi krajowej DK15 z drogą powiatową DP 1808C stanowiącą bezpośredni dojazd do m. Augustowo i Brzozie. Objazd od strony Brodnicy będzie miał swój początek od skrzyżowania z drogą gminną DG 180026N (stanowiącą dojazd do m. Augustowo).

W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.