Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 6.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG182028N (ul.Wiejska) i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15. Wjazd na zamykaną drogę gminną – ul. Wiejską zlokalizowany jest w km 320+150 DK15 strona prawa. Należy pamiętać o ograniczeniach tonażowych.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze powiatowe 1335N (ul. Lidzbarska) relacji Nowe Miasto Lubawskie – Lidzbark Welski (wjazd od DK15 w km 322+700 strona prawa) i kolejno w m. Kacze Bagno drogą powiatową 1323N do Krzemieniewa.
Objazd od strony Brodnicy prowadzony będzie przez drogę powiatową DP1248N relacji Nielbark-Bratuszewo (wjazd od
W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

schem01_2