Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 16.07.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej, dróg obsługujących i obiektu mostowego zlokalizowanego w Brzoziu Lubawskim polegająca na zamknięciu dla ruchu publicznego odcinka drogi gruntowej. Dostęp do drogi zapewniony będzie od strony Brzozia Lubawskiego wg załączonego schematu.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

.