Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 13.07.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej, dróg obsługujących i obiektu zlokalizowanego w Brzoziu Lubawskim polegająca na wyłączeniu odcinka drogi powiatowej DP1250N stanowiącej połączenie miejscowości Brzozie Lubawskie-Bratuszewo-Mroczno-Rynek. Wyłączeniu podlega odcinek około 200mb przedmiotowej drogi.

Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej wyznaczono objazd zamkniętego odcinka drogi powiatowej DP1250N po drodze krajowej DK15 i drodze powiatowej DP1248N. Objazd przebiega od miejscowości Brzozie Lubawskie po drodze krajowej DK15 od w/w miejscowości w kierunku Ostródy.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.