Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej i dróg obsługujących w rejonie Kurzej Góry w Kurzętniku w km 7+700 i 8+120 wg kilometraża trasy głównej. Obie te drogi są to drogi gruntowe i mają swój początek na ulicy Kurzej za wjazdem do ośrodka narciarskiego Kurza Góra. Natomiast z drugiej strony kończą swój bieg na wysokości powiatowej drogi asfaltowej o numerze DP1323N relacji Kacze Bagno – Krzemieniewo. Drogi te prowadzą ruch dojazdowy do gospodarstw i do pól.

Po zamknięciu drogi zlokalizowanej po stronie północnej dojazd do gospodarstwa możliwy będzie jedynie od strony drogi powiatowej DP1323N, a po zamknięciu drogi zlokalizowanej od strony południowej dojazd do gospodarstwa możliwy będzie nadal od strony ul. Kurzej .

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.