Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 23.06.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na potrzeby budowy jezdni głównej polegająca na zamknięciu odcinka drogi gruntowej dla ruchu publicznego, która stanowi dojazd do pól i do jednej z posesji w miejscowości Brzozie Lubawskie. Droga ta z jednej strony łączy się z drogą krajową DK15, a z drugiej strony jej bieg kończy się na drodze powiatowej DP1248N w okolicach miejscowości Romanowo. Wyłączeniu podlegać będzie odcinek wewnętrzny tejże drogi. Lokalizacja strefy wyłączonej i znaków informacyjnych pozwoli na obsługę pól uprawnych i dojazd do własności gruntowych zlokalizowanych przy drodze. Dojazd do drogi zapewniony będzie od strony drogi krajowej DK15 i od strony drogi powiatowej DP1248N.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.