Dnia 9 lipca br odbyło się protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu Budowy na etap II dla Kontraktu: Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi DK 15 w związku z wydaniem decyzji ZRID przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.