Przekazanie Placu Budowy

28 czerwca br. odbyło się protokolarne przekazanie Wykonawcy Prawa Dostępu do Placu Budowy dla Kontraktu: Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi DK 15 w liniach rozgraniczających określonych decyzją ZRID uzyskaną przez Zamawiającego.

Czytaj dalej

Inwestycja zaczyna swój przebieg w granicach województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, gmina Brzozie), przebiega przez gminę Kurzętnik oraz gminę Nowe Miasto Lubawskie, koniec przypada w granicach województwa warmińsko-mazurskiego – za wsią Bratian.

W ramach inwestycji przewiduje się :

  • Budowę skrzyżowań;
  • Budowę dróg serwisowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi;
  • Budowę obiektów mostowych, przejść dla zwierząt, przepustów oraz przejść dla płazów;
  • Budowę zatok autobusowych i zatok kontroli pojazdów;
  • Budowę kompleksowego odwodnienia drogi;
  • Budowę oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanych skrzyżowań;
  • Zagospodarowanie zielenią;
  • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.