Prace przygotowawcze

Aktualnie Wykonawca Robót realizuje prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.
Pierwsze prace na tym terenie polegają na wycince drzew i krzewów, usuwaniu karpin oraz uprzątnięciu terenu z gałęzi i krzewów.