Dnia 23.09.2021r. został wykonany odcinek próbny oznakowania poziomego grubowarstwowego w km 9+000-9+270 w m. Kacze Bagno.