Dnia 27 lipca 2021 roku wykonano odcinek próbny oznakowania poziomego cienkowarstwowego w lokalizacji obiektu WD-5 w m. Krzemieniewo.