Niewybuchy

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Prace na danym odcinku zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu działały służby tj. policja oraz saperzy. Niewybuchy zostały zabrane z miejsca budowy, teren sprawdzony i oczyszczony, a prace zostały już wznowione.