Niewybuchy

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 dnia 24.03.2021 r. przy drodze DW538 w kierunku miejscowości Tylice znaleziono niewybuchy. Prace na danym odcinku zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu działały służby tj. policja oraz saperzy. Dnia 25.03.2021 r. niewybuchy zostały zabezpieczone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i zabrane z miejsca budowy. Teren został sprawdzony i oczyszczony, a prace zostały już wznowione.