LVII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 19.12.2022 r. odbyła się pięćdziesiąta siódma Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp robót oraz ustalono otwarcie obwodnicy na dzień 21.12.2022 r.