IX Rada Budowy

19.11 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dziewiąta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.