11 czerwca 2018r. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się czwarta Rada Budowy.

Podczas spotkania omówiony został postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska jak również oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.