LP. DOSTAWCY ZAKRES ROBÓT DATA ZGŁOSZENIA
1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dostawa kruszywa łamanego 20.11.2018r.
2. Kompania Górnicza Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego do MMA 11.01.2019r.
3. Galbet Sp. z o.o. dostawa mieszanek betonowych 08.02.2019r.
4. AGG INFRA Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego 04.03.2019r.
5. Gralbet Sp.z o.o. dostawa prefabrykowanych belek 04.06.2019r.