Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 10.12.2019 br. w Pacółtowie przy drodze gminnej Berlinek została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na potrzebę budowy wiaduktu drogowego polegająca na czasowym zamknięciu drogi.

Ze względu na niewielkie natężenie ruchu przez przedmiotowy odcinek drogi gminnej i istniejące drogi alternatywne nie zdecydowano się na wyznaczenie objazdów.

Wszystkich kierowców prosimy o korzystanie z innych istniejących alternatywnych dróg dla zamkniętego odcinka drogi gminnej, zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 10.12.2019 br. w Pacółtowie….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1250N oraz DP1248N dnia 05.12.2019r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wykonaniu wyjazdu z budowy.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1250N oraz DP1248N….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1335N przy ulicy Lidzbarskiej dnia 27.11.2019r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wykonaniu wyjazdu z budowy na ulicę Lidzbarską .
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy  i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1335N przy ulicy Lidzbarskiej dnia 27.11.2019r….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego WS-1 dnia 23.10. br. wprowadzono drugą część tymczasowej organizacji ruchu, zamykając drogę DG180027N.
Dnia 5.08. br. w związku z rozpoczęciem robót związanych z obiektem mostowym WD-1 zamknięto drogę gminną DG180026N i skierowano ruch na objazd, który prowadzony jest po drogach gminnych, powiatowych i DK15.
Objazd od strony Ostródy prowadzony jest po drodze krajowej DK15 dla obu z wyłączanych z ruchu kierunków, czyli do Brzozia i do Augustowa, aż do skrzyżowania drogi krajowej DK15 z drogą powiatową DP 1808C stanowiącą bezpośredni dojazd do m. Augustowo i Brzozie. Objazd od strony Brodnicy będzie miał swój początek od skrzyżowania z drogą gminną DG 180026N (stanowiącą dojazd do m. Augustowo).
W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego WS-1 dnia 23.10. br. wprowadzono drugą część tymczasowej organizacji ruchu, zamykając drogę DG180027N….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową gazu wysokiego ciśnienia w km 10+400 w dniu 20.09.br. wprowadzono zamknięcie dla ruchu drogi gminnej ul. Leśnej – przedłużenia ul. Sosnowej, pomiędzy miejscowościami Nowe Miasto Lubawskie i Gwiździny.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową gazu wysokiego ciśnienia w km 10+400 w dniu 20.09.br. wprowadzono zamknięcie dla ruchu drogi gminnej ul. Leśnej – przedłużenia ul. Sosnowej, pomiędzy miejscowościami Nowe Miasto Lubawskie i Gwiździny.

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 6.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG182028N (ul.Wiejska) i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15. Wjazd na zamykaną drogę gminną – ul. Wiejską zlokalizowany jest w km 320+150 DK15 strona prawa. Należy pamiętać o ograniczeniach tonażowych.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze powiatowe 1335N (ul. Lidzbarska) relacji Nowe Miasto Lubawskie – Lidzbark Welski (wjazd od DK15 w km 322+700 strona prawa) i kolejno w m. Kacze Bagno drogą powiatową 1323N do Krzemieniewa.
Objazd od strony Brodnicy prowadzony będzie przez drogę powiatową DP1248N relacji Nielbark-Bratuszewo (wjazd od
W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

schem01_2

.. informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 6.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG182028N (ul.Wiejska)

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 5.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG180026N i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze krajowej DK15 dla obu z wyłączanych z ruchu kierunków, czyli do Brzozia i do Augustowa, aż do skrzyżowania drogi krajowej DK15 z drogą powiatową DP 1808C stanowiącą bezpośredni dojazd do m. Augustowo i Brzozie. Objazd od strony Brodnicy będzie miał swój początek od skrzyżowania z drogą gminną DG 180026N (stanowiącą dojazd do m. Augustowo).

W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

.. w dniu 5.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG180026N i skierowanie ruchu na objazd

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

W związku z rozpoczęciem prac na Budowie Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15, informujemy o możliwym wystąpieniu na drodze wojewódzkiej nr 538 utrudnień w ruchu.

Tymczasowa Organizacja Ruchu obowiązywać będzie od dn. 24.06.2019r.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

..Tymczasowa Organizacja Ruchu obowiązywać będzie od dn. 24.06.2019r.

Utrudnienia w Ruchu – DK 15

Utrudnienia w Ruchu – DK 15

W związku z rozpoczynającymi się pracami przygotowawczymi pod Budowę Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, informujemy o wprowadzeniu na dzień 21.05. Czasowej Organizacji Ruchu.
Utrudnienia polegać będą na wprowadzeniu w km 17+200 (od strony Ostródy) na drodze krajowej nr 15 ruchu wahadłowego.
Planowany czas utrudnień ok. 3h
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się osobom kierującym ruchem

…informujemy o wprowadzeniu na dzień 21.05 br. Czasowej Organizacji Ruchu.