Bociany wróciły do gniazda

Zgodnie z wydanym zezwoleniem, dotrzymując wskazanych terminów, w dniu 19 stycznia 2019 roku wykonano prace polegające na przeniesieniu gniazda jednej pary bociana białego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”. Gniazdo zostało przeniesione poza obszar oddziaływania inwestycji.
4 kwietnia br. można było zobaczyć dwa bociany w gnieździe z nową lokalizacją.