XXIV Rada Budowy

XXIV Rada Budowy

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 przy udziele przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Przedstawiono plan prac na następny miesiąc. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

Informujemy, że dnia 17.02.2020r. odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy

Niewybuchy

Niewybuchy

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Prace na danym odcinku zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu działały służby tj. policja oraz saperzy. Niewybuchy zostały zabrane z miejsca budowy, teren sprawdzony i oczyszczony, a prace zostały już wznowione.

Podczas prac związanych z budową Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 w okolicach Kaczego Bagna znaleziono niewybuchy….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na budowę obiektu WS-4 zlokalizowanego na drodze powiatowej DP1248N, która stanowi połączenie miejscowości Nielbark i Bratuszewo. Droga ta zostanie zamknięta, przy której została utworzona droga zastępcza jako objazd.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ze względu na budowę obiektu WS-4 zlokalizowanego na drodze powiatowej DP1248N,,…

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy na drodze powiatowej DP1323N, relacji Kacze Bagno – Sugajenko. Droga DP 1323N w niewielkiej odległości krzyżuje się z inną drogą powiatową DP1335N, ul. Lidzbarska.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 05.02.2020 br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyjeździe z budowy na drodze powiatowej DP1323N,…