Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 10.12.2019 br. w Pacółtowie przy drodze gminnej Berlinek została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na potrzebę budowy wiaduktu drogowego polegająca na czasowym zamknięciu drogi.

Ze względu na niewielkie natężenie ruchu przez przedmiotowy odcinek drogi gminnej i istniejące drogi alternatywne nie zdecydowano się na wyznaczenie objazdów.

Wszystkich kierowców prosimy o korzystanie z innych istniejących alternatywnych dróg dla zamkniętego odcinka drogi gminnej, zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, dnia 10.12.2019 br. w Pacółtowie….

XXII Rada Budowy

XXII Rada Budowy

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Spraw Technicznych, Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

Informujemy, że dnia 09.12.2019 odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dla projektu pn. Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1250N oraz DP1248N dnia 05.12.2019r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wykonaniu wyjazdu z budowy.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pojazdów budowy i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15, na drodze powiatowej DP1250N oraz DP1248N….