Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego WS-1 dnia 23.10. br. wprowadzono drugą część tymczasowej organizacji ruchu, zamykając drogę DG180027N.
Dnia 5.08. br. w związku z rozpoczęciem robót związanych z obiektem mostowym WD-1 zamknięto drogę gminną DG180026N i skierowano ruch na objazd, który prowadzony jest po drogach gminnych, powiatowych i DK15.
Objazd od strony Ostródy prowadzony jest po drodze krajowej DK15 dla obu z wyłączanych z ruchu kierunków, czyli do Brzozia i do Augustowa, aż do skrzyżowania drogi krajowej DK15 z drogą powiatową DP 1808C stanowiącą bezpośredni dojazd do m. Augustowo i Brzozie. Objazd od strony Brodnicy będzie miał swój początek od skrzyżowania z drogą gminną DG 180026N (stanowiącą dojazd do m. Augustowo).
W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego WS-1 dnia 23.10. br. wprowadzono drugą część tymczasowej organizacji ruchu, zamykając drogę DG180027N….

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35431/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że 24.10.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie z podwykonawcami; sala konferencyjna (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89

XX Rada Budowy

XX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Informujemy, że w dniu 7.10.br. odbyła się dwudziesta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.